Přenos prvků v prostředí hluboké subdukce: doklady z ultravysokotlakých metamorfovaných terénů (element transfer)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-27454S
Období řešení
1/2018 - 6/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Česká geologická služba

V ultravysokotlakých (UHP) terénech Českého masivu se vyskytují ultramafické a mafické horniny v těsné asociaci s diamantonosnými UHP metamorfovanými horninami. Obdobné vrcholné podmínky vzniku (cca 1100°C a 5 GPa) v některých těchto terénech a petrologické doklady naznařují, že plášťové a korové horniny sdílely alespoň část své subdukční historie. Naším cílem je studovat multifázové pevné inkluze (MSI) v ultramafických a mafických horninách a testovat hypotézu, že tyto inkluze vznikají v důsledku interakce hluboko ponořené kontinentální desky s nadložním pláštěm. Obsah hlavnich a stopových prvků v MSI a isotopové složení uhlíku a kyslíku v minerálech MSI poskytne informaci o zdroji zachycených fluid a tím přispěje k pochopení recyklace prvků v hlubokých subdukčních zónách. Nová CA-ICP-MS Lu-Hf geochronologická data pro ultramafické a mafické horniny umožní datovat hlubokou subdukci a budou využita k rozlišení mezi scénaři horké subdukce a jednofázové exhumace a studené subdukce a dvoufázové exhumace pro UHP terény Českého masivu.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.