Rozvoj, vylepšení a aktualizace předmětu Fyzikální praktikum 3

Kód projektu
MUNI/FR/1106/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na celkovou aktualizaci a rozšíření předmětu Fyzikální praktikum 3. To zahrnuje optimalizaci stávajících úloh na základě zpětné vazby od studentů a přidání nové úlohy. Úloha bude zaměřená na fotoluminiscenci. Důraz bude kladen na přesahy do jiných fyzikálních a i dalších přírodovědných oblastí. Aktualizace FP3 je volena tak, aby zvýšila schopnost samostatné práce studentů jak na straně plánování a sestavování experimentu, tak i při jeho matematickém a numerickém zpracování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.