Projekt GSETT-3. Zapojení ČR do globálního experimentu organizovaného OSN

Kód projektu
ME 018
Období řešení
1/1995 - 1/1998
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem globálního experimentu GSETT-3 je v globálním měřítku ověřit využití nejnovějších vědeckých výsledků seismologie k monitorování podzemních jaderných zkoušek, resp. k verifikaci dodržování Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek. Tento mezinárodní projekt je koordinován Skupinou vědeckých expertů (Group of Scientific Experts - GSE), oficiálním mezivládním orgánem Konference OSN o odzbrojení v Ženevě. Tým pracovníků Ústavu fyziky Země PřF MU se zúčastnil již předchozího experimentu GSETT-2, kdy bylo v Brně zřízeno tzv. Národní datové centrum a u Brna byla vybudována seismologická stanice VRAC s digitální aparaturou. Národní datové centrum v Brně a stanice VRAC byly na základě rozhodnutí GSE a se souhlasem MZV ČR zařazeny do experimentu GSETT-3.