Jaterní 3D modely pro studium chronické hepatotoxicity a jaterních onemocnění indukovaných sinicovými toxiny

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-19143S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Toxiny sinic (cyanotoxiny) představují rozšířené kontaminanty vodních zdrojů, jejichž environmentální výskyt je zesilován eutrofizací a také globální klimatickou změnou. Cyanotoxiny microcystin-LR a cylindrospermopsin jsou známé hepatotoxiny, které mohou v exponovaných lidských populacích vyvolávat nejen akutní, ale i chronické poškození jater. Epidemiologické i experimentální studie nově poukazují na schopnost těchto cyanotoxinů indukovat nejen rozvoj nádorových onemocnění, ale také dalších chronických onemocnění jater, jako jsou nealkoholická steatóza a steatohepatitida. Předkládaný projekt se proto zaměří na využití třídimenzionálních (3D) jaterních in vitro modelů k výzkumu a hodnocení chronické hepatotoxicity cyanotoxinů a jejich schopnosti ovlivňovat rozvoj chronických jaterních onemocnění. V rámci projektu budou rozvíjeny a využívány 3D in vitro modely sféroidů a organoidů odvozené od normálních jaterních kmenových a progenitorových buněk či transformovaných buněčných linií, které věrněji napodobují (pato)fyziologické pochody a mikroprostředí v jaterní tkáni a umožňují spolehlivější modelování a predikci účinků chemických látek. 3D in vitro modely budou využity k získání nových poznatků o působení cyanotoxinů na buněčné a tkáňové procesy vedoucí k rozvoji chronických onemocnění jater: indukce nádorové promoce a neoplastické transformace, indukce ztučnění jaterních buněk (steatóza), případně v kombinaci se zánětlivými procesy (steatohepatitida).
Výzkum přispěje ke zdokonalení in vitro modelů vhodných pro studium chronické hepatotoxicity a přinese nové informace o roli cyanotoxinů v rozvoji chronických jaterních onemocnění.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.