Demonstrační experimenty z mechaniky

Kód projektu
MUNI/FR/1224/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Inovace sbírek demonstračních pokusů z mechaniky (F1030, F1040–1.semestr studia fyziky). Předměty jsou zásadní pro utváření fyzikálního myšlení a pochopení logické stavby fyziky. Nezastupitelnou součástí výuky jsou experimenty, zprostředkující zkušenost s popisovanými jevy. Současný stav sbírek nevyhovuje požadavkům výuky. Sbírky budou obnoveny rekonstrukcí stávajících a sestavením nových experimentů „na míru“ pro účely přednášky (soupis v rozpočtu), ne nákupem nákladných profesionálních celků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.