Informace o projektu
CETOCOEN Excellence (CETOCOEN Excellence)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0009632 (kod CEP: EF17_043/0009632)
Období řešení
7/2019 - 11/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
WWW stránky projektu
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/50287
Klíčová slova
výzkumná infrastruktura, expoziční studie, vzorkovací metody, populační studie, biomonitoring toxických látek

Cílem projektu je využít výzkumné kapacity vybudované v ČR v poslední dekádě s podporou Evropských strukturálních a investičních fondů a vystavět špičkovou výzkumnou platformu reagující na vědecké a společenské výzvy dnešní Evropy v oblasti životního prostředí a zdraví. Harmonizace regionálních environmentálních a populačních studií, biobank, laboratorních kapacit, databází a IT systémů zvýší jejich vědeckou hodnotu a napojení na ERA je přemění ve zdroje cenných dat, vzorků, kapacit a expertíz. Tento projekt je komplementární k projektu CETOCOEN Excellence (857560) z výzvy Teaming Phase 2 Horizontu 2020. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výsledky

20211: Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty, 20216: Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty, 20312: Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Publikace

Počet publikací: 441


Předchozí 1 20 21 22 23 24 45 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.