Online soubor případových studií pro inovaci výuky bioetiky na MU

Kód projektu
MUNI/FR/1253/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je rozšířit výukové metody stávajících kurzů zaměřených na bioetiku tak, aby došlo k aktivnějšímu zapojení studentů do výuky a zlepšení jejich analytických dovedností. Bude proto vytvořena elektronická publikace se souborem kazuistik včetně podkladů, které umožní účelné využití tohoto materiálu při diskusi v pracovních skupinách kurzu Bi0952. Online publikace bude dále využívána jako doplňující výukový materiál pro další kurzy PřF MU a LF MU zaměřené na bioetiku a lékařskou etiku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.