Rozšíření předmětu Zajímavá fyzika o experimenty s elektromagnetickým polem

Kód projektu
FRVS/473/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Zajímavá fyzika je předmět zaměřený na zajímavé fyzikální experimenty, které názorně demonstrují nejrůznější fyzikální principy a zákony, a dále na fyzikální jevy se vztahem k běžnému životu. K takovým fyzikálním jevům nesporně patří elektromagnetické pole, které se našeho každodenního života velmi významně dotýká. Teorie elektromagnetického pole je však pro studenty jednou z nejobtížnějších oblastí fyziky, ve které jim často chybí intuice a představivost. Považujeme proto za velice žádoucí poskytnout studentům možnost prakticky se seznámit s nejrůznějšími zákonitostmi elektromagnetického pole v různých situacích, naučit je všímat si zajímavých elektromagnetických jevů a vypěstovat si v této oblasti určitou intuici. Ideálně by k tomu posloužilo vytvoření několika nových témat v předmětu Zajímavá fyzika zaměřených na různé aspekty elektromagnetického pole od polí stacionárních přes rádiové vlny a mikrovlny až k polím optických frekvencí. To dosud nebylo možné z důvodu nedostatečného vybavení vhodnými experimentálními pomůckami. V rámci projektu bychom proto chtěli pořídit pomůcky a přístroje pro nejrůznější experimenty s elektromagnetickým polem. Část tohoto vybavení bude přímo zakoupena a část si vyrobíme svépomocí ze zakoupených materiálů. Nejefektnější experimenty budou zdokumentovány fotograficky nebo nafilmováním na videokameru a vystaveny na webových stránkách předmětu Zajímavá fyzika a rovněž zpracovány formou posterů vystavených v pavilonu fyziky na Přírodovědecké fakultě MU. Pomůcky poslouží rovněž k fyzikálním demonstracím ("show") pro veřejnost, které řešitel i spoluřešitelé pravidelně provádějí, např. při představeních "Dobrodružná fyzika" v brněnském planetáriu, a jako experimentální vybavení pro bakalářské a diplomové práce studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.