Informace o projektu
Nanokompozitní povrchové modifikace ZnO elektrod (Nanokompozity ZnO)

Kód projektu
8J21FR023
Období řešení
1/2021 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný projekt „Nanokompozitní povrchové modifikace ZnO elektrod“ navrhuje společný výzkum dvou univerzitních pracovišť (Masarykovy univerzity - MUNI a Univerzity v Rennes - UR), který se bude zabývat vývojem pokročilých modifikovaných nanomateriálů na bázi koloidů ZnO. Cílem projektu je připravit zcela nový typ nanokompozitu (grafen-ZnO-fosfonát/resp.fosfinát), provést jeho charakterizaci a navrhnout možnost jeho uplatnění např. v oblasti fotoaktivních povlaků a prášků (Rennes) a ve spektrální elektroanalýze (Brno). Realizace nanokompozitu bude vyžadovat nitridaci grafenu a přípravu nejen koncentrovaného nanokoloidu oxidu zinku, ale i různě dekorovaných fosfonátů (resp. fosfinátů). Jejich chemické reakce a jejich zastoupení v nanokompozitu bude sledováno s ohledem na spektrální profil optické absorpce, na kinetiku separace nábojů a na termodynamickou hnací sílu interfaciálních elektronových přechodů (fotoredoxní potenciály). Předpokládáme, že vypracovaná pokročilá syntetická a modifikační nanokompozitní platforma bude užitečná pro: (a) další vývoj rychlé syntézy nanokoloidů a metal-fosfonátů, resp. fosfinátů, (b) pro přípravu jejich nanokompozitních povlaků a (c) pro vývoj nových elektrochemických senzorů v podobě mezoporézních ZnO-grafenových elektrod dekorovaných deriváty kyseliny fosfonové nebo fosfinové. Očekávané výsledky nám umožní vytvořit společné publikace a společné diskusní fórum s participací velkého počtu studentů a s výhledem zúčastnit se dalších mezinárodních, zejména evropských, projektových programů.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.