Studentský výzkum v oblastech environmentální toxikologie v roce 2022

Kód projektu
MUNI/A/1365/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt specifického výzkumu v roce 2022 podpoří studenty PřF MU – především studenty doktorského programu Životní prostředí a zdraví (Environmental Health Sciences), ale i dalších motivovaných studentů (NMgr a Bc) studentů zapojených do výzkumu na pracovišti RECETOX. Plánované výzkumné aktivity povedou k získání nových vědeckých poznatků v tématech, které studenti rozvíjí – zejména akvatická a terestrická ekotoxikologie, humánní environmentální toxikologie, výzkum mechanismů toxicity látek a směsí, hodnocení osudu a rizik látek v prostředí. Kromě financí studentů pro výzkum (čerpány zejm. jako stipendia, dílčí úvazky pro studenty, přímá podpora výzkumných výdajů) projekt podpoří zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity – např. podpora účasti a prezentací na konferencích (především aktivní prezentace, postery), případných letních školách, mezinárodních workshopech nebo placených webinářích. Výstupy z projektu budou především publikace studentů v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (dizertační a diplomové práce).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.