Informace o projektu
Výzkum studentů v oblastech chemie životního prostředí, hodnocení rizik a vztahů ke zdraví, v roce 2023

Předkládaný projekt podpory specifického výzkumu si klade za hlavní cíl posílení expertízy a profesionální rozvoj zapojených studentů centra RECETOX, PřF MU. Předpokládáme primárně zapojení studentů doktorského studijního programu Životní prostředí a zdraví a rovněž i motivovaných studentů v magisterských a bakalářských programech. U studentů, kteří budou aktivně zapojeni tento projekt umožní získávat vědecké poznatky (např. v oblastech chování, osudu a koncentracích vybraných organických i anorganických látek v životním prostředí, a taky se zaměřit na rozvoj citlivých analytických metod pro tyto látky), a následně je aplikovat v interpretačním rámci v navazujících aktivitách (např. pro přípravu a rozvoj environmentálních, expozičních, toxikologických a toxikokinetických modelů). Kromě výzkumné aktivity v rámci tohoto projektu bude kladen důraz rovněž na zapojování studentů do vědecké komunity na mezinárodní úrovni (např., účast na konferencích, workshopech, letních školách apod., s důrazem na aktivní účast). Výstupy z projektu budou zejména publikace v mezinárodních vědeckých časopisech (s impakt faktorem), prezentace na konferencích, a studentské projekty (zejména pak dizertační a diplomové práce).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  14 – Život ve vodě Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.