Výzkum studentů v oblastech chemie životního prostředí, hodnocení rizik a vztahů ke zdraví, v roce 2023

Předkládaný projekt podpory specifického výzkumu si klade za hlavní cíl posílení expertízy a profesionální rozvoj zapojených studentů centra RECETOX, PřF MU. Předpokládáme primárně zapojení studentů doktorského studijního programu Životní prostředí a zdraví a rovněž i motivovaných studentů v magisterských a bakalářských programech. U studentů, kteří budou aktivně zapojeni tento projekt umožní získávat vědecké poznatky (např. v oblastech chování, osudu a koncentracích vybraných organických i anorganických látek v životním prostředí, a taky se zaměřit na rozvoj citlivých analytických metod pro tyto látky), a následně je aplikovat v interpretačním rámci v navazujících aktivitách (např. pro přípravu a rozvoj environmentálních, expozičních, toxikologických a toxikokinetických modelů). Kromě výzkumné aktivity v rámci tohoto projektu bude kladen důraz rovněž na zapojování studentů do vědecké komunity na mezinárodní úrovni (např., účast na konferencích, workshopech, letních školách apod., s důrazem na aktivní účast). Výstupy z projektu budou zejména publikace v mezinárodních vědeckých časopisech (s impakt faktorem), prezentace na konferencích, a studentské projekty (zejména pak dizertační a diplomové práce).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.