Informace o projektu
Studentský výzkum v oblastech environmentální toxikologie v roce 2023

Kód projektu
MUNI/A/1116/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt specifického výzkumu v roce 2023 podpoří studenty PřF MU – především studenty doktorského programu Životní prostředí a zdraví (Environmental Health Sciences), ale i další motivované studenty (NMgr a Bc) zapojené do výzkumu v centru RECETOX. Plánované výzkumné aktivity povedou k získání nových vědeckých poznatků v tématech, které studenti rozvíjí v rámci svých dizertačních a diplomových projektů – zejména akvatická a terestrická ekotoxikologie, humánní environmentální toxikologie, výzkum mechanismů toxicity látek a směsí, hodnocení osudu a rizik látek v prostředí. Kromě financí studentů pro výzkum (čerpány zejm. jako stipendia, dílčí úvazky pro studenty, přímá podpora výzkumných výdajů) projekt podpoří zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity – např. podpora účasti a prezentací na konferencích (především aktivní prezentace, postery), případných letních školách, mezinárodních workshopech nebo placených webinářích. Výstupy z projektu budou především publikace studentů v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (dizertační a diplomové práce).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  14 – Život ve vodě Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.