Informace o projektu
Sex u apomiktů – skryté události detekované novými metodami.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-06726S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Apomixie je nepohlavní rozmnožování kopírující mateřský genotyp do potomstva. Předchozí studie různých apomiktických druhů odhalily jevy jako je tolerance k poměru rodičovských genomů v endospermu, efekt dárce pylu na životaschopnost a úspěšnost semen, nebo variabilita reprodukce ovlivněná dárcem pylu či podmínkami prostředí. Specifický typ reprodukce – automixie, která se při screeningu semen průtokovou cytometrií jeví jako apomixie, ale geneticky se chová jako samoopylení, byla u rostlin v minulosti zmiňována, ale nikdy nebyla experimentálně potvrzena. Zde využíváme aplikace moderních metod v unikátní kombinaci (i) křížení mezi známými genotypy, (ii) screeningu semen průtokovou cytometrií a (iii) genotypizaci semen i rodičů sekvenováním nové generace. Kombinovaný přístup odhalí chyby každé metody, detekuje vliv hybridizace a odhalí jevy uvedené výše, včetně automixie. Metodika bude přenosná do jiných systémů, kde je preferován simultánní screening reprodukce semen a genotypizace. Přes velké výhody nebyly dosud tyto metody aplikovány současně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.