Informace o projektu
Central European Toolbox for Mitigating Combined Consequences of Drought, Heatwaves, and Fire Weather through Regionally Tuned Forecasting (Clim4Cast)

Logo poskytovatele
Kód projektu
ROZV/222
Období řešení
3/2023 - 2/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
WWW stránky projektu
https://www.interreg-central.eu/projects/clim4cast/
Klíčová slova
sucho, vlny veder, požární počasí
Spolupracující organizace
Technische Universität Wien
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Leibniz Center for Agricultural Landscape Resear
Slovenský hydrometeorologický ústav
Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute
Slovenian Environment Agency
Croatian Meteorological and Hydrological Service

Očekává se, že četnost, trvání a závažnost epizod sucha, vln veder a požárů ve středoevropském regionu se v důsledku probíhající změny klimatu zvýší. Nedostatek vody a sucho představují výzvy, které jsou v současné době součástí většiny právních rámců zemí střední Evropy. Vlny veder a požární počasí však nejsou v legislativních dokumentech náležitě řešeny. Nedostatek existujících nástrojů pro monitorování, předpovídání a šíření povědomí o těchto extrémech vedl ke všeobecné nepřipravenosti na tyto události na regionální, národní i přeshraniční úrovni. Projekt bude tento problém řešit vytvořením předpovědního nástroje, který bude integrován do současných národních monitoringů sucha. V rámci projektu budou rovněž vyhodnoceny dopady extrémních událostí a odhadnut vliv změny klimatu na jejich výskyt. Tyto výsledky poslouží k vypracování strategie, jejímž cílem je zvýšit povědomí o změně klimatu v souvislosti s výše uvedenými třemi, často podhodnocenými, extrémními jevy. Projekt je unikátní z důvodu vývoje a implementace předpovědního nástroje a sdílením znalostí od partnerů o extrémních povětrnostních a klimatických jevech, různorodých komunikačních strategií a sítí zúčastněných partnerů a potenciálních uživatelů nového nástroje. Výstupy výzkumu budou sloužit jako systém včasného varování, který mohou využívat různé zúčastněné strany a který může být implementován do příslušných národních legislativních rámců.

Tento projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE se spolufinancováním z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Finanční podpora pro MU činí 202 754 EUR z celkového rozpočtu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.