Informace o projektu
Vliv nanočástic kovů na plicní tkáně a buněčné procesy přispívající k jejich efluxu z těchto tkání

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA24-10051S
Období řešení
1/2024 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Navrhovaný projekt je z oblasti toxikologie, navazuje na náš předchozí výzkum, a cílí na odhalení efektů nanočástic těžkých kovů na živý organismus. Konkrétně bude v projektu studován „metabolismus“ nanočástic oxidů těžkých kovů (PbO a CdO) v různých buněčných typech plic. Budou studovány mechanismy vstupu nanočástic těžkých kovů do buněk plic, jejich osud v těchto buňkách, a také mechanismy, kterými mohou být tyto částice z buněk eliminovány. Všechny tyto procesy budou studovány paralelně ve dvou systémech: in vivo na živých myších, které budou vystaveny nanočásticím v celotělové inhalační komoře a také ex vivo na modelových normálních i nádorových lidských plicních buňkách. Metodicky bude projekt využívat pokročilé mikroskopické a molekulárně biologické techniky, včetně technik rekombinantní DNA.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.