Příprava a charakterizace nanostrukturovaných C-N/MeNx multivrstev pro nástroje

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA101/98/0553
Období řešení
1/1998 - 1/2000
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Institute of Physics and Astronomy Aarhus Universitet

Přenesení technologických zkušeností získaných při dlouhodobé spolupráci navrhovatele se zahraničním pracovištěm při přípravě a charakterizaci nanostrukturovaných multivrstev na pracoviště navrhovatele v České republice a rozvinutí započatých experimentů. Měření adheze, otěru, frikčního koeficientu, tvrdosti a odolnosti vrstev vůči dynamickému namáhání nárazem na pracovišti spolunavrhovatele v Dánsku a teplotní stability na pracovišti spolunavrhovatele v Brně umožní pochopení souvislosti těchto měřených vlastností vrstev a depozičních parametrů při jejich vytváření. Získané vlastnosti povedou k realizaci prakticky využitelných nanostrukturovaných multivrstev pro výrobu povlakovaných nástrojů s nízkým otěrem, vysokou adhezí a nízkým frikčním koeficientem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.