Transport solí pórovou strukturou betonu a podmínky vzniku eflorescentů na jeho povrchu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA103/00/0607
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
REAT, s.r.o.

Základním prvkem projektu bude sledování transportu solí v pórovém systému cementového tmelu v betonu a vztah k tvorbě výkvětů na jeho povrchu. K tomu je třeba provést analýzu dosud známých transportních jevů v porézních systémech, včetně matematických modelů difúze. Ke zjištění příčin tvorby výkvětů bude nutno definovat teplotní a vlhkostní podmínky v porézním systému betonu na modelových vzorcích. Budou studovány vzorky betonů z existujících konstrukcí s obsahem solí, u nichž budou provedeny chemické a petrografické analýzy a dále vnitřní struktura cementového tmelu a její porušení vlivem přítomnosti krystalizujících solí. Pro transport roztoků v pórové struktuře budou definovány podmínky krystalizaci solí. Na základě získaných výsledků budou modifikovány matematické modely pro transportních jevů v porézních systémech, včetně matematických modelů difúze. Ke zjištění příčin tvorby výkvětů budou v každé fázi zkoumání prováděny petrografické, mineralogické a chemické rozbory.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.