Optické vlastnosti skel a amorfních tenkých vrstev sulfidů a selenidů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA203/00/0085
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Pardubice

Čistá a dotovaná (d- a f-elementy) selenidová a sulfidová skla a tenké filmy budou připraveny různými metodami a budou studovány jejich fyzikálně chemické vlastnosti. Důraz bude kladen na studium jejich struktury (Ramanova a infračervená spektroskopie, AFM spektroskopie), dále na studium jejich optických vlastností (optická propustnost a odrazivost pod proměnným úhlem dopadu, spektrální ellipsometrie, spektrální závislost reflektivity a luminiscence ve viditelné a infračervené oblasti. Dále budou studovány fotoindukované změny struktury, indexu lomu, optické propustnosti a chemické reaktivity. Cílem projektu je lepší porozumění fyzikálněchemickým vlastnostem amorfních chalkogenidů, určení vlastností nových systémů, popis a pochopení opticky indukovaných změn vlastností amorfních sulfidů a selenidů. Studované materiály a jevy mají potenciální využití v optice a optoelektronice pro konstrukce optických pamětí a fotorezistů vysokého rozlišení, optických a optoelektronických obvodů, optických zesilovačů.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.