Bloková výuka PS 2020 a JS 2021

Vážení a milí studenti,

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 3. 5. umožňuje od 10. 5. prezenční účast všech studentů VŠ na klinické, praktické výuce a praxích, individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (zde pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),  zkouškách.

Čtěte, prosím, pozorně níže uvedené doplňující informace:

 1. Bloková výuka praktických předmětů
  Od 17. 5. se uskuteční plánovaná bloková výuka praktických předmětů z PS 2020 a JS 2021. Rozvrh blokové výuky najdete na adrese www.sci.muni.cz/php/BlokovaVyuka.

  Některé předměty do blokového rozvrhu zařazeny nejsou. Výuka těchto předmětů bude organizována učiteli a budete kontaktováni prostřednictvím e-mailu.

  Ve většině případů byly pro blokovou výuku vytvořeny speciální seminární skupiny označené symboly B1,B2,… Do těchto seminárních skupin začínajících „B“ je třeba se znovu zapsat v době od 7. 5. 17:00 – 15. 5. 24:00. Zapište se vždy jen do jedné seminární skupiny. Do původních seminárních skupin se nezapisujte (zůstává stav z řádného zápisu).

  Při zápisu do seminárních skupin v ISu je třeba mít nastavený správný semestr (PS 2020, resp. JS 2021 vpravo nahoře).

  Rozvrh blokové výuky je nahrán také do ISu. Uvidíte ho při zápisu do seminárních skupin a také při výpisu sylabu předmětu. Zobrazení rozvrhu v ISu však nedoporučujeme užívat. Doporučujeme se orientovat podle www.sci.muni.cz/php/BlokovaVyuka.

  Informace o blokové výuce naleznete také na www.sci.muni.cz/blokova-vyuka.

 2. Testování na covid-19
  Prezenční účast na výuce i konzultacích je podmíněna negativním testem na covid-19. Více informací najdete na https://www.sci.muni.cz/koronavirus#studenti, části „Výuka“ a „Testování na covid-19“.

 3. Ubytování na kolejích
  Pro studenty, kteří se budou účastnit praktické výuky, bude poskytnuto ubytování na kolejích. Více informací najdete na https://www.skm.muni.cz.

Přeji Vám úspěšné završení školního roku

doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
proděkan pro studium

Sledujte aktuální opatření fakulty:

Zjistit více Online výuka

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.