Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno, Česká republika, tel. +420 549491434, fax +420 541211214

BOTANIKA 
DĚJINY OBORU NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ
 
Vladimír Vacek, Petr Bureš

 
PODĚKOVÁNÍ
 
Za mnohé komentáře a doplňky vděčí autoři doc. RNDr. Janu Špačkovi, CSc., a prof. RNDr. Miroslavu Smejkalovi, CSc., za pečlivé pročtení a jazykově-stylistickou korekci textu děkují autoři ing. Jiřímu Danihelkovi, PhD., doc. RNDr. Vladimíru Řehořkovi, CSc., a doc. RNDr. Milanu Chytrému, PhD.

Vyšlo v řadě FOLIA HISTORICA č. 70 (vyd. MU v Brně) v prosinci 2001.


Titulní stránka Ústavu botaniky a zoologie