BOTANIKA – DĚJINY OBORU NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ

 
Učitelé katedry botaniky od roku 1921
 

1921–1930
1931–1940
1941–1950
1951–1960
1961–1970
1971–1980
1981–1990
1991–2000
2001–
J. Podpěra
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOO
J. Podpěra
J. Suza
OOOOOOO
OOOOOOOOO
J. Suza
F. Nábělek
OOOOOO
OOO
F. Nábělek
V. Krist
OOOOOOO
O
V. Krist
G. I. Širjajev
OOOOOO
OOOOO
G. I. Širjajev
J. Šmarda
OOOOO
OOOOOOOOOO
O
J. Šmarda
J. Jedlička
O
OOOOOOOOO
J. Jedlička
F. Slavoňovský
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOO
F. Slavoňovský
A. Hrabětová
OOOOOOOOO
A. Hrabětová
P. Marvan
OOOO
OOO
OOOOOOOOO
P. Marvan
V. Láník
OOOOOOOO
V. Láník
M. Smejkal
OOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOO
M. Smejkal
Z. Šeda
OOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOO
Z. Šeda
J. Vicherek
OO
OOOOOOOOOO
OOOOO
O
OOOOOOOOOO
OOOO
J. Vicherek
J. Špaček
O
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
J. Špaček
K. Ambrož
OOOOOO
K. Ambrož
F. Dvořák
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOO
F. Dvořák
M. Dvořáková
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOO
M. Dvořáková
J. Unar
OOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOO
J. Unar
1921-1930
1931-1940
1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-
P. Bureš
O
OOOOOOOOOO
OOOO
P. Bureš
V. Grulich
OOOOOOOOOO
OOOO
V. Grulich
M. Chytrý
OOOOOOOO
OOOO
M. Chytrý
O. Rotreklová
OOOOOOO
OOOO
O. Rotreklová
V. Řehořek
OOOOOO
OOOO
V. Řehořek
P. Hrouda
OOOO
OOOO
P. Hrouda
L. Tichý
O
OOOO
L. Tichý
J. Danihelka
O
OOOO
J. Danihelka
M. Hájek
OO
M. Hájek

Nejdéle na katedře působil prof. RNDr. M. Smejkal, CSc. – celkem 43 let. U dřívějších pedagogů (doc. Jedlička, doc. Slavoňovský a dr. Hrabětová) nemusí však být počátek jejich výuky přesně vyznačen, neboť ještě počátkem padesátých let v seznamu přednášek nebyli vyznačeni učitelé vedoucí cvičení a někdy dokonce ani přednášející. Kromě kmenových zaměstnanců katedry vyznačených v tabulce vyučovali nebo vyučují na katedře botaniky po kratší dobu také externisté – např. doc. RNDr. J. Macků (užitá botanika a botanika zvěrolékařská ve třicátých letech), prof. ing. et RNDr. Alois Zlatník, DrSc. (biocenologie lesa po válce ve čtyřicátých letech), RNDr. V. Vacek, CSc. (taxonomie kulturních rostlin v šedesátých a sedmdesátých letech), Ing. J. Jakrlová, CSc. (produkční ekologie v devadesátých letech), doc. RNDr. K. Rybníček, DrSc. (paleoekologie v devadesátých letech), RNDr. J. Nedělník, CSc. (fytopatologie v devadesátých letech), Mgr. S. Kubešová (bryologické praktikum v devadesátých letech) a další.