BOTANIKA – DĚJINY OBORU NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ

Herbář katedry botaniky: jeho historie a význam v současnosti
 
Petr Bureš
 

Bohaté herbářové sbírky jsou nezbytnou součástí studijního materiálu botanika, a to jak systematika, tak fytogeografa. Herbář uchovává původně živé a neopakovatelné produkty přírody, a proto herbářové položky slouží jako doklady výskytu v daném území, mnohdy i na lokalitách již zničených. Ústavní herbáře jsou jediným místem, kde je možno uchovávat nomenklatorické typy. Velké ústavní herbáře představují obrovskou koncentraci dat o variabilitě rostlin, o jejich rozšíření či ekologii, vytvořenou předchozími generacemi badatelů. Excerpce takovýchto dat, která by v odpovídající šíři v terénu trvala celé roky nebo desetiletí, je v herbáři uskutečnitelná během hodin, dnů či týdnů. Tuto excerpci mohou přitom provádět jak dnešní vědci pomocí současných metod, tak i generace budoucí pomocí metod, které teprve budou objeveny. V tomto směru je úloha herbářů nenahraditelná.
Základ ústavního herbáře byl dán již r. 1921 spojením dvou sbírek, a to prof. Podpěry a prof. J. Lause. Dlouholetých zkušeností s výměnou herbářů již ze studentských let a známostí s četnými zahraničními sběrateli využil Podpěra k získávání herbářů cizích květen, takže koncem roku 1921 měl herbář již 31 986 položek.
rok
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
2001
položky
31 986
225 470
311 041
366 280
408 276
441 376
481 245
528 390
556 127
Nejrychleji sbírky rostly v období první republiky, zejména v prvních deseti letech po založení ústavu, pak již růst pokračoval až do současnosti téměř rovnoměrným tempem v průměru o 3,5–4 tisíce položek ročně. Růst herbáře však byl v různých dobách zajišťován různým způsobem. Zpočátku díky aktivitě prof. Podpěry získal botanický ústav dostatečné finanční dotace jak k nákupu sbírek od jednotlivců a institucí (např. Dörflerovy kolekce Herbarium normale, Kneuckerovy Cyperaceae (exclus. Carices) et Juncaceae Exs., sbírky F. Malocha či F. Petraka). Díky Podpěrovým kontaktům odkázali nebo nezištně darovali mnozí z jeho kolegů floristů ústavu své celoživotní herbářové kolekce (K. Rothe, F. Polášek, J. Vitoušek, J. S. Wiesbauer a V. Spitzner).
Klíčovou roli v rozvoji herbáře sehrálo vydávání centurií exsikátové řady Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae. Centurie I–XIII. byly vydány před válkou, vycházely téměř každoročně v letech 1925, 1926, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 a 1938. Po válce nebylo snadné za obtížných finančních podmínek pokračovat ve vydávání stejným tempem, nicméně především díky iniciativě kurátora herbáře M. Smejkala, se podařilo v padesátých letech vydávání centurií obnovit. Centurie XIV–XVII. vyšly v letech 1957, 1965, 1972 a 1978. Kromě toho vydal ústav také jednu samostatnou centurii věnovanou mechorostům (v r. 1947). Díky výměně za exsikáty získal herbář velké množství rostlin z botanických institucí evropských i mimoevropských (mj. Vídeň, Innsbruck, Graz, Berlín, Freiburg, Mnichov, Hamburg, Jena, Lipsko, Halle, Greifswald, Krakov, Varšava, Poznaň, Budapešť, Cluj, Bukurešť, Sofie, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Lausanne, Basilej, Ženeva, Curych, Florencie, Barcelona, Madrid, Paříž, Brusel, Utrecht, Leiden, Kew, Cambridge, Edinburgh, Kodaň, Oslo, Bergen, Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala, Helsinki, Turku, Tartu, Riga, Lvov, Černovcy, Kyjev, Charkov, Voroněž, Moskva, Petrohrad, Tomsk, Tbilisi, Baku, Taškent, Jeruzalém, Alžír, Washington, Saint Louis, Stanford, Montréal, Québec a Ottawa).
Po válce přibyl do katedrového herbáře velký herbář zaniklého německého přírodovědného spolku Naturforschender Verein in Brünn a několik větších sbírek z pozůstalostí. Všichni pracovníci katedry v celém poválečném období výrazně přispívali do herbáře svými sběry, nejvíce pak M. Smejkal. Od r. 1965, kdy se součástí floristických diplomových prací staly dokladové herbáře, byla vysoká frekvence těchto prací v sedmdesátých až devadesátých letech rovněž výrazným zdrojem růstu katedrového herbáře.
V herbáři jsou zastoupeny doklady sběratelů: O. Behr, M. Béňa, J. Berger, F. Bílý, J. Bílý, J. Bocan, J. Brižický, J. Bubela, P. Bureš, A. Burghauser, K. Cejnek, F. Czermak, I. Czižek, S. Čermák, F. Červinka, T. Člupek, J. Čáp, F. Čouka (= Čoka), J. Danihelka, R. Doležal, F. Dolšak, J. Duda, F. Dvořák, J. Dvořák, R. Dvořák, M. Dvořáková, A. Eig, B. Fleischer, K. Fiala, S. Fiala, L. Filipi, V. Filkuka, B. Fleischer, M. Friedrich, F. Frimmel, A. Fröhlich, A. Gamroth, O. Gavioli, B. Gebhard, F. Gogela, I. S. Grebenščikov, V. Grulich, J. Grulichová, F. Grüll, E. Güttler, E. Habrovcová, C. Hanaček, K. Harz, J. J. Havaas, P. Havelka, J. V. Heinzel, J. Holmboe, J. Horňanský, A. Hrabětová, P. Hrouda, J. Hruby, C. Hubbard, M. Chytrý, F. Jellinek, J. Jedlička, F. Jičínský, F. Jirásek, F. Juda, J. Kalmus, Á. Károlyi, K. Kavina, B. Keller, L. Kneslová, F. A. Kolenati, F. Kovář, V. Krist, P. N. Krylov, A. Kudrman, F. Kühn, A. Latzel, H. Laus, E. M. Lavrenko, O. Leneček, C. Leonhardt, H. Lindberg, R. Maire, A. Makowsky, F. Maloch, A. Margittai, P. Marvan, L. Marvanová, J. Milde, K. Míša, O. Mrkos, F. Mükusch, J. Müller, F. Nábělek, J. Nave, J. Nevole, G. Niessl, L. Niessner, J. Novák, I. V. Novopokrovsky, A. Oborny, J. Otruba, J. Panek, J. Paul, K. Pavlík, C. Penel, F. Petrak, R. Picbauer, Z. Pilous, V. Pleva, F. S. Pluskal, F. Polášek, J. Podpěra, R. Rauscher, H. Reese, J. Reitmayer, L. Reitmayerová, C. Römer, H. Rose, K. Rothe, O. Rotreklová, E. Rübel, V. Řehořek, R. Řepka, G. Říčan, H. Sandstede, J. Sapetza, F. Sedláček, F. Sennen, M. Servít, F. Schenk, A. Schierl, J. F. Schur, A. Schwöder, C. J. F. Skottsberg, V. Skřivánek, F. Slavoňovský, M. Smejkal, R. Soó, V. Spitzner, S. Staněk, K. Starcs, J. Steiger, F. K. Stohandl, N. Stojanov, V. Stratil, V. Suk, J. Suza, L. Sýkora, Z. Šeda, J. Šimr, G. I. Širjajev, F. Šmarda, J. Šmarda, H. Šmardová, J. Špaček, P. Švanda, F. Švestka, F. Teuber, C. Theimer, ing. Thenius, W. Tkany, A. Tomaschek, V. Úlehla, J. Uličný, J. Unar, M. Unarová, F. Urbánek, B. Valoušek, F. Verdoorn, L. Veselský, F. Veselý, J. Vicherek, E. Vítek, F. Vitoušek, K. Vizina, V. Vlach, J. Vybíralová, G. Weeber, A. Weidmann, R. Weighart, F. X. Wessely, J. Wessely, J. Wiesbaur, E. Wilczek, A. Wildt, J. Zapletálek, K. Zapletálek, F. Zdobnitzky, H. Zimmermann a J. Zitko.
Kustodi phanerogamologické části herbáře
období
1922–1940
1948–1955
1955–1971
1971–2001
2001–
kustos  
G. I. Širjajev
A. Hrabětová
M. Smejkal
M. Dvořáková
J. Danihelka
Kustodi kryptogamologické části herbáře
období
1945–1959
1960–2000
kustos
J. Jedlička
J. Špaček
Herbář katedry botaniky přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity má v současnosti přes 556 tis. položek (z toho připadá na Tracheophyta 466 tis., Bryophyta 58 tis., Fungi 15 tis., Lichenes 15 tis. a Algae 2 tis.). Je to čtvrtý největší herbář v České republice (po herbářích katedry botaniky Karlovy univerzity, herbáři Národního muzea a herbáři Moravského zemského muzea). Mezinárodní označení herbáře katedry botaniky, pod kterým je veden v celosvětovém registru Index herbariorum, je BRNU.

Herbář katedry botaniky PřF MU v Brně – homepage