BOTANIKA – DĚJINY OBORU NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ

Název botanického pracoviště Masarykovy univerzity a jeho vedoucí od roku 1921
 

Léta Název pracoviště Vedoucí pracoviště
1921–1934 Ústav všeobecné a systematické botaniky prof. Ph.Dr. Josef Podpěra
1934–1940   Ústav botaniky a fysiologie rostlin prof. Ph.Dr. Josef Podpěra
1945–1950 Ústav všeobecné a systematické botaniky prof. Ph.Dr. Josef Podpěra
1950–1954 Ústav všeobecné a systematické botaniky Katedry biologie doc. RNDr. Jan Šmarda
(pod vedoucím katedry doc. Rypáčkem)
1954–1959 Katedra botaniky doc. RNDr. Jan Šmarda
1959–1971 Katedra botaniky doc. RNDr. František Slavoňovský, CSc.
1971–1972 Oddělení systematické botaniky a geobotaniky Katedry biologie rostlin   RNDr. František Dvořák, CSc.
(pod vedoucím katedry prof. Laštůvkou)
1972–1986 Katedra biologie rostlin   prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, DrSc.
1986–1991 Katedra biologie rostlin prof. RNDr. Jaroslav Minář, CSc.
1991–1996 Katedra systematické botaniky a geobotaniky prof. RNDr. Jiří Vicherek, CSc.
1996–2000 Katedra systematické botaniky a geobotaniky doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc.
2000– Katedra botaniky doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.