Bakalářské práce jsou ve studijním programu Experimentální a molekulární biologie zadávány jako rešeršní nebo experimentální. Obě formy jsou z hlediska hodnocení a významu zcela rovnocenné. Student volí jednu z nich po dohodě se školitelem tak, aby co nejlépe vedla k jeho vědeckému růstu a vzdělávání na daném pracovišti. Volba závisí na zájmu a možnostech studenta, jeho předpokladech, dovednostech a zkušenostech, dále na možnostech školitele a jeho pracoviště.

Témata bakalářských prací ve specializaci Buněčná biologie pro akademický rok 2022/2023

Rešeršní práce:

 • Interakce epitelových buněk plic s buňkami okolních tkání a složkami extracelulární matrix
 • Moderní trendy kokultivace buněk pro medicínské aplikace
 • Studium regulací genu biosyntézy cytokininů LOG3
 • Úloha mikroRNA molekul ve vývoji, funkci a patofyziologii sítnice
 • Vliv proteinu SORLA na rozvoj Alzheimerovy choroby

Experimentální práce:

 • Kontinuálně rostoucí zuby při studiu permanentně aktivního mikroprostředí kmenových buněk
 • Mechanismus, význam a regulace endocytózy proteinem c-Myb v buňkách nádorů
 • Mitochondriální odpověď na nesložené proteiny v patogenezi nádorů
 • Nové proteinové faktory v regulaci počátků lidské replikace DNA
 • Pokročilá vizualizace membránových organel jako nástroj pro studium proteinů
 • Úloha Hsp90 a stresové signalizace v regulaci buněčného cyklu u nádorových buněk
 • Využití in-situ kryo-elektronové tomografie pro studium Tau proteinových neurofibrilů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.