Andrea Lacigová (2. ročník bakalářského studia)

"Když jsem se rozhodla věnovat se během studia pro mě fascinujícímu světu buněk, bylo už jen otázkou času, než jsem našla teprve nedávno otevřenou specializaci věnující se přímo buněčné biologii právě na Masarykově univerzitě. Neměla jsem o svém výběru pochybnosti ani před začátkem mého prvního semestru, ale ani jsem nedoufala, že by studium mohlo tak přesně naplnit má očekávání. Nejpříjemnějším překvapením vůbec bylo, že nám ihned od začátku byla prezentována specializovaná pracoviště, kam bychom se i jako nezkušení studenti bakalářského programu mohli hlásit a najít tak přesně cestu, kterou bychom se chtěli ubírat. Všechny laboratoře nám byly prezentovány lidmi, kteří mají o svou práci opravdu zájem a pokaždé mě znovu nadchli pro mnou zvolený obor. Od počátku semestru jsem neměla důvod svého rozhodnutí litovat, a to ani přes složitou epidemiologickou situaci, kdy se všichni vyučující snaží vést výuku co nejbezpečněji a přitom stále ve stejné kvalitě."

 

Adéla Kubištová (3. ročník bakalářského studia)

"Na specializaci Buněčná biologie asi nejvíc oceňuji velmi ochotný a vstřícný přístup vyučujících snad ve všech předmětech, které jsem zatím absolvovala, a také kombinaci předmětů společného oborového základu plus těch specializačních – v rámci nich máme hned v prvním ročníku možnost zjistit, jak práce ve vědě a výzkumu vlastně vypadá a čím se jednotlivé výzkumné laboratoře v oblasti buněčné biologie zabývají. Sama jsem si hlavně díky těmto seminářům uvědomila, jaké konkrétní oblasti bych se chtěla věnovat, a tak jsem se hned od začátku druhého ročníku mohla pomalu začít zapojovat do vědecké činnosti jedné z laboratoří, která mě zaujala nejvíc. Celkově studium této specializace splnilo (a předčilo) všechna moje očekávání a jsem tu moc spokojená."

 

Bc. Samuel Hollý (3. ročník bakalářského studia)

"Buněčnou biologii, ako úplne novú špecializáciu bakalárskeho študijného programu Experimentální a molekulární biologie, som si vybral, pretože už na predchádzajúcom štúdiu odboru Optika a optometrie Lékařské fakulty MU ma zaujala práve jej klinická časť a neskôr aj konkrétna oblasť dedične podmienených ochorení oka, ktorej bola moja záverečná práca venovaná. Myslím si, že práve táto nová špecializácia mi môže pomôcť bližšie nahliadnuť k podstate týchto patologických stavov, až na úroveň molekulárnu. Na výuke sa mi osobne páči jej rozdelenie do predmetov spoločného základu a predmetov špecializačných, ktoré sú určené de facto našej špecializácii. Už počas prvého semestra sme mali možnosť sa oboznámiť s výskumnou činnosťou pracovísk a laboratórií buněčné biologie, čo nám už takto na začiatku môže pomôcť zvoliť si oblasť, ktorá nás fascinuje najviac. Práve vďaka čomu som mal aj príležitosti naraziť na výskumnú činnosť vedeckej skupiny z Ústavu histologie a embryologie LF MU na čele s dr. Tomášem Bártou, ktorá sa zaoberá štúdiom retinálnych organoidov vytvorených z ľudských pluripotentných kmeňových buniek a s ktorou mám možnosť momentálne spolupracovať a získavať tak veľa cenných skúseností do budúcnosti a taktiež sa pomaly, ale isto začať pripravovať na písanie mojej záverečnej práce s týmto výskumom súvisiacej."

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.