Úvodní slovo děkana

26. 4. 2024 Tomáš Kašparovský

Foto: Irina Matusevič

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

máme za sebou polovinu jarního semestru, a i když někteří již pomalu vyhlížejí jeho konec a další zkouškové období, určitě stojí za to se ještě jednou ohlédnout za minulým rokem a zároveň si sdělit, co nás čeká.

Kromě řady úspěchů, na které může být naše fakulta právem hrdá, byl rok 2023 provázen i určitou nejistotou v ekonomické oblasti, zejména pokud jde o doznívající nejistotu s cenami energií či stagnující finance od státu pro vysoké školy. Přestože loňský rok neprobíhal ideálně a rozpočty byly napjaté, jsem rád, že pro letošní rok rozpočet Přírodovědecké fakulty alespoň mírně rostl.

Pozitivně se projevilo, že jsme byli úspěšní v parametru Kvalita vzdělávací činnosti. Potěšující je nárůst počtu vyjíždějících a přijíždějících studentů v rámci mezinárodních mobilit. V roce 2023 přicestovalo na pobyty delší než 30 dní 172 studentů a vyjelo 234 studentů, nejčastěji v rámci Erasmus+. Studenti však absolvovali studijní pobyty a stáže na špičkových pracovištích mimo jiné ve Spojených státech amerických, Chile, Kanadě, Japonsku, Indonésii nebo na Novém Zélandu. Za zmínku pak rozhodně stojí vyšší počet podaných přihlášek na Přírodovědeckou fakultu MU pro akademický rok 2024/2025. Zvýšený zájem o naše studijní programy mezi domácími uchazeči je příslibem i do budoucna.

Novinkou, která se dotkne celé univerzity, je Studijní a zkušební řád, který nedávno schválil Akademický senát MU. Během jeho přípravy byla zapracována a vypořádána řada poznámek a připomínek. Kromě některých formálních legislativně-technických změn mj. upravuje oblast hodnocení studentů, zavádí slovní hodnocení státní závěrečné zkoušky nebo zpřísňuje možnosti získání takzvaného červeného diplomu. S účinností nového Studijního a zkušebního řádu MU se počítá od 1. září 2024.

Vysokoškolský život však není jen o zkouškách, vědě a výzkumu, ale i o neformálních setkáních a networkingu, proto bych chtěl všechny pozvat na MUNI DAY, který se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2024 v Univerzitním kampusu v Bohunicích. Těšit se můžete na sportovní klání, prohlídky pracovišť i neformální odpolední program. Můžete také navštívit festival vědy, umění a hudby STARMUS, jehož je naše fakulta akademickým partnerem. Akce se se koná od 12. do 17. května 2024 v Bratislavě a účastní se ho více než 40 světových osobností vč. laureátů Nobelovy ceny.

Všechny co nejsrdečněji zdravím, děkuji za každodenní úsilí a přeji co nejvíce energie do závěru semestru.

Váš

Tomáš Kašparovský
děkan Přírodovědecké fakulty MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.