Úvodní slovo děkana

26. 2. 2024 Tomáš Kašparovský

Foto: Irina Matusevič

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych využil této příležitosti a všechny Vás na začátku nového semestru co nejsrdečněji pozdravil.

Hlavním tématem, které rezonuje od počátku nového roku nejen na naší fakultě, je posílení bezpečnosti studujících i zaměstnanců. Jsem proto velmi rád, že se právě v této oblasti podařilo pro celou univerzitu připravit sérii bezpečnostních opatření, jejichž součástí je mj. systém včasného varování pomocí SMS či vytvoření databáze krizových kontaktů MU pro Policii ČR v případě přímého ohrožení. Všem bylo také rozesláno online školení, jak reagovat při mimořádné události. Přestože si všichni přejeme, abychom žádné z nových opatření nikdy nepotřebovali, jistá míra obezřetnosti je určitě na místě.

První dny jarního semestru přinesly na fakultu obvyklé příjemné oživení. Oba naše areály se zaplnily studenty a studentkami. Po zkouškovém období se do učeben, laboratoří a na chodby vrátil tradiční ruch a je vidět spousta pozitivní energie a odhodlání, z čehož mám vždy radost. Kromě mnoha studijních či pracovních povinností se ovšem všichni mohou těšit i na příjemná setkání a akce, které se na jaře budou konat v rámci fakulty i celé Masarykovy univerzity, jež si letos připomíná 105. výročí svého založení.

Věřím, že některou z příležitostí k setkání s kolegy či spolužáky využijete a že se na těchto akcích, třeba i méně formálních, společně potkáme. Hned první březnovou sobotu se koná Ples Přírodovědecké fakulty, v dubnu připraví naše Botanická zahrada program ke Dni Země. V Univerzitním kampusu v Bohunicích se bude v květnu konat pro studenty i zaměstnance MUNI Day a počátkem června se na mnohé z Vás budu těšit při udělování Cen děkana Přírodovědecké fakulty.

Přeji všem do nadcházejících jarních měsíců mnoho pozitivní energie, úspěchů i milých setkání.

Váš

Tomáš Kašparovský
děkan Přírodovědecké fakulty MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.