Úvodní slovo děkana

21. 3. 2022 Tomáš Kašparovský

Foto: Helena Brunnerová

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na prahu svého druhého funkčního období a se startem jarního semestru jsem Vás chtěl oslovit samými dobrými a pozitivními zprávami. Po téměř dvou letech boje s epidemií Covidu, která nebývalým způsobem změnila nejen výuku, ale i priority vědy, se zdá, že se nám podařilo tuto krizi dostat pod kontrolu a přijmout takový mix opatření, s nimiž jsme schopni její dopady zvládnout a postupně se začít věnovat tomu, čemu se říká poučení z krizového vývoje.

Měl jsem v úmyslu znovu poděkovat všem, kteří se na zvládání covidové krize významně podíleli, ať už vývojem nových testovacích metod, ochranných prostředků, výzkumem a predikcí epidemického vývoje, ale třeba i úpravou přednášky pro on-line prostředí, či zapojením do pomoci při zvládání dopadů a následků. Považoval jsem to za důležité, protože poděkování není nikdy dost a upřímné připomínání toho, co jsme zvládli, nám dává sílu čelit dalším výzvám a překážkám.

Těšil jsem se, že se soustředím na představení nových proděkanů a proděkanek a změny v jejich agendách v návaznosti na strategické cíle, které jsem vytkl už ve svém programovém prohlášení při volbě kandidáta na děkana. Chtěl jsem Vás vyzvat k návratu k „běžné“ práci, byť s novým úhlem pohledu, který nám dva roky s Covidem přinesly.

Invaze ruských vojsk na Ukrajinu, a to čeho jsme svědky v posledních dnech a hodinách, ale zcela převrátila cíle a priority. Pod tlakem agrese a krize, která je vedena zvůlí konkrétních lidí, nikoliv zákeřného viru, nezbývá než znovu napřít všechny síly ke společné obraně hodnot, k pomoci všem obětem a potřebným, k hledání řešení všech souvisejících problémů, které v důsledku války vzniknou a na něž v rámci našich oborů můžeme hledat odpovědi.

Žádám Vás proto touto cestou, abyste znovu mobilizovali svoje síly ke vší možné pomoci organizované jak z úrovně univerzity, tak dalších organizací, jejichž přehled je k dispozici zde. Prosím Vás, abyste každý při řešení svých vědeckých úkolů zohlednili aktuální problémy a tam, kde to je možné a dává to smysl, upřednostnili ty práce, které mohou přispět ke řešení toho, co je akutní. Apeluji na Vás, abyste šířili pravdu a poznání směrem ke studentům, tak jak jsme na ně v přírodních vědách zvyklí, s respektem k hodnotám, které na Masarykově univerzitě ctíme, protože to je naše poslání v dobách dobrých, ale i zlých a nejtěžších.

Váš

Tomáš Kašparovský
Děkan Přírodovědecké fakulty MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.