Bronzová medaile MU pro Zdeňka Lososa a Ctibora Mazala

Děkan Přírodovědecké fakulty MU Tomáš Kašparovský poděkoval Zdeňku Lososovi a Ctiboru Mazalovi za mimořádné výsledky, kterých dosáhli jako ředitelé svých ústavů, a předal jim Bronzové medaile MU.

14. 12. 2023 Barbora Kameníková Kevin Francis Roche

Bronzová medaile MU se uděluje pracovníkům Masarykovy univerzity, kteří dosáhli mimořádných výsledků a přispěli k rozvoji vysokého školství a MU. Medaili Zděňku Lososovi a Ctiboru Mazalovi udělil rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš na návrh děkana Přírodovědecké fakulty MU Tomáše Kašparovského.

Foto: Irina Matusevič

Foto: Irina Matusevič

doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

Zdeněk Losos je absolventem oboru Základní a ložisková geologie na Přírodovědecké fakultě MU a profesně na své alma mater působí již od roku 1985. Na základě svých význačných vědeckých a pedagogických úspěchů se v roce 1998 habilitoval a získal titul docenta v oboru mineralogie.

Zdeněk Losos je výborným pedagogem, který působí jako předseda oborové rady doktorského studijního programu Geologie již od roku 2006. Od roku 2001 je správcem mineralogických sbírek Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU. Je také aktivním vědcem, jehož publikace jsou dobře citovány, což dokazuje jeho ohlas na Web of Science, který čítá 150 citací. Navíc jeho Hirschův index dosahuje hodnoty sedm, což je dokladem jeho významného přínosu v oboru geologie na mezinárodní úrovni.

Zdeněk Losos se aktivně se podílel na akademické samosprávě jako člen akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU po dobu dvou funkčních období. Velmi podstatně se podílel na vedení Přírodovědecké fakulty jako ředitel Ústavu geologických věd v letech 2017 až 2023.

Foto: Irina Matusevič

doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.

Ctibor Mazal je absolventem oboru Organická chemie na Přírodovědecké fakultě MU a profesně na své alma mater působí již od roku 1982. Na základě svých význačných vědeckých a pedagogických úspěchů se v roce 2003 habilitoval v oboru Organická chemie a získal titul docenta.

Ctibor Mazal je výjimečným pedagogem a vědcem, jehož publikace jsou dobře citovány, což dokazuje jeho ohlas na Web of Science, který dosahuje přes 353 citací. Navíc jeho Hirschův index dosahuje hodnoty jedenáct, což je dokladem jeho významného přínosu k organické chemii na mezinárodní úrovni.

Docent Mazal se aktivně se podílel na akademické samosprávě jako člen akademického senátu Přírodovědecké fakulty a také akademického senátu celé Masarykovy univerzity. Velmi podstatně se podílel na vedení Přírodovědecké fakulty – byl ředitelem Ústavu chemie úctyhodných šestnáct let v letech 2007 až 2023.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.