Cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu

Cílem této ceny, která je součástí tzv. Posílení oceňování excelentních studijních výsledků doktorandů (opatření 3C) je zvýšení počtu doktorandů, kteří studium ukončí ve standardní době studia, případně prodloužené o jeden rok, s excelentními výsledky zpracovanými ve své disertační práci. Cena by měla motivovat studenty i jejich školitele jednak k úspěšnému ukončení studia v co nejkratší době a jednak k přípravě a zpracování excelentního výzkumu a disertační práce.

12. 7. 2021 Jana Procházková

Finanční odměna pro studenty, kteří splní dané podmínky, a jejich školitele je 25 000 Kč. Celkový počet nominací z Přírodovědecké fakulty, které mohou být oceněny, je 12.

Podmínkami pro podání nominace jsou:

  1. Nominovaný student zdárně obhájil disertační práci v akademickém roce 2020/2021 (v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021),
  2. absolvoval své studium ve standardní době studia (max. zvýšené o jeden rok),
  3. jeho práce je založena na vynikajících vědeckých výsledcích – jde zejména o prvoautorské publikace v nejlepších časopisech (typicky Q1 dle WoS), případně o jiný oborově-specifický vynikající výsledek.

Nominace za PřF sbírá Bc. Procházková do 15. září 2021. Na webu Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci najdete podrobnější informace i nominační formulář.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.