Jako ředitel Ústavu geologických věd chce Jan Cempírek zvyšovat zapojení ústavu do mezinárodních projektů

Na ústavu chce udržovat přátelské pracovní prostředí v atmosféře vzájemného respektu. Více se o tomto geologovi, jehož výzkum je úzce spjat s ložisky technologicky klíčových prvků, dočtete v medailonku.

17. 10. 2023 Zuzana Jayasundera Kevin Francis Roche

Foto: Irina Matusevič

doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

*18. 1. 1979 v Novém Městě na Moravě

Magisterská a doktorská studia dokončil na Přírodovědecké fakultě MU v letech 2003 a 2010. V letech 1999 až 2015 působil v Moravském zemském muzeu jako mineralog. V letech 2012−2014 absolvoval tříletý postdoktorandský pobyt na University of British Columbia v kanadském Vancouveru, při kterém měl možnost pracovat na výzkumu ložisek nerostných surovin v Britské Kolumbii, na Yukonu a v Ugandě. Na MU pracuje od roku 2015, habilitoval se v roce 2017.

V červenci 2023 se J. Cempírek stal ředitelem Ústavu geologických věd. Ten chce dál rozvíjet ve směrech velmi dobře nastavených jeho předchůdci; to zahrnuje především kvalitní přístrojové vybavení a excelentní výzkum, mezioborovou a mezinárodní spolupráci, zakázkový výzkum a spolupráci s průmyslem, a samozřejmě i kvalitní pedagogickou práci. Na pracovišti chce nadále udržovat přátelské pracovní prostředí v atmosféře vzájemného respektu a dobrých osobních vztahů. Ve své funkci se chce soustředit především na zapojení ústavu do mezinárodních projektů, zvýšení mezinárodní mobility studentů a učitelů a na rozvoj výukové činnosti ústavu.

Výzkum ložisek, minerálů a geologických procesů

Témata výzkumu J. Cempírka jsou úzce spjata s ložisky technologicky klíčových prvků lithium, berilium, niob, tantal, cín, wolfram, skandium a vzácné zeminy. Zabývá se jak geologickými procesy, které stojí za vznikem těchto ložisek a jejich nerostných surovin, tak i výzkumem struktur minerálů a jejich složení včetně stopových prvků. Specializuje se na bórem bohaté horniny a borosilikáty, především skupiny turmalínu, dumortieritu a bórem bohaté mullity. V současnosti studuje s podporou evropských grantů programů ERA-MIN a Horizon EU podmínky a procesy vzniku některých evropských ložisek lithia a dalších kritických surovin nutných pro rozvoj moderní ekonomiky.

Spolupráce doma i ve světě

Z podstaty věci je výzkum ložisek nerostů multiinstrumentální a podmíněný využitím pokročilých analytických, zobrazovacích a modelovacích metod. Výzkum proto J. Cempírek vede v plodné spolupráci s firmami a mnoha předními vědci z ČR a ze zahraničí, především z Kanady, Itálie, USA a Německa. Během studia a působení na MU se podílel na organizaci řady mezinárodních vědeckých kon­ferencí (LERM 2003, IMA 2010, CEMC 2014, PEG 2015, Tourmaline 2017, CEMC 2018, ECMS 2019). Působí v redakčních radách časopisů Canadian Mineralogist a Journal of Geosciences, je ovšem i příznivcem publikační činnosti v českém jazyce a popularizace vědy.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.