Ve vedení Ústavu matematiky a statistiky chce Petr Hasil posilovat význam brněnské matematiky v celosvětovém měřítku

Na ústavu by chtěl posílit míru komunikace mezi obory, ale i mezi akademiky a studujícími. Více se o tomto matematikovi, jehož hlavním vědeckým zájmem jsou rovnice, dočtete v medailonku.

18. 10. 2023 Zuzana Jayasundera Kevin Francis Roche

Foto: Irina Matusevič

doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.

*23. 3. 1982

Je absolventem Přírodovědecké fakulty MU. Protože byl v jednom z prvních ročníků, kdy se měnilo pětileté magisterské studium na model 3+2, obhájil nejprve v bakalářském programu Matematika (2004), následně v magisterském programu Matematická analýza (2006) a konečně v doktorském programu stejného názvu v roce 2010 pod vedením prof. Ondřeje Došlého. Už před doktorským absolutoriem začal pracovat na Mendelově univerzitě a rovněž strávil semestr výukou (a výzkumem) na univerzitě v německém Ulmu.

Na naši fakultu se vrátil v roli odborného asistenta v roce 2013, v roce 2017 byl jmenován docentem a od roku 2019 působil jako vedoucí týmu matematické analýzy. Zároveň byl dvě období senátorem a členem ekonomické komise senátu fakulty (2017−2023). Převzetím vedení ústavu se zařadil do linie významných akademiků, jmenovitě posledními dvěma řediteli byli prof. Jiří Rosický (2007−2015) a prof. Jan Slovák (2015−2023).

Ve vedení ústavu by P. Hasil rád navázal na dřívější a současný význam brněnské matematiky v celosvětovém měřítku, na ústavu by chtěl posílit míru komunikace jak mezi jednotlivými obory, tak i mezi akademiky a studujícími a v neposlední řadě potvrdit pozici ústavu jako expertního pracoviště pro čistou i aplikovanou matematiku nejen v rámci univerzity, ale i za jejími zdmi.

Srozumitelné podání matematiky je nejvyšší meta

V pedagogické práci se věnuje nejen odborným předmětům, ale rovněž výuce pro další obory na naší fakultě i mimo ni. Výuku matematiky pro jiné obory považuje za velkou výzvu, ať už se jedná o fyziky, kteří mají k matematice obecně velmi dobrý vztah, nebo o obory, kde studentky a studenty kurz i nutnost matematiky spíše zaskočí. Dokázat vysvětlit taje a význam matematiky komukoli považuje za nejvyšší metu, k níž cesta může trvat i celý život.

Základem je dělat užitečné věci

P. Hasil je dlouholetým členem International Society of Difference Equations a jeho hlavním vědeckým zájmem jsou právě rovnice, a to nejen diferenční (s diskrétním časem), ale i diferenciální (s časem spojitým) a dynamické rovnice na hybridních časových škálách. Je autorem nebo spoluautorem více než padesáti vědeckých prací, obsahujících mimo jiné i výsledky zcela nové pro lineární rovnice, tedy pro rovnice s obrovským aplikačním potenciálem. Mj. se mu podařilo identifikovat kritickou oscilační konstantu pro diferenční rovnice Eulerova typu s nekonstantními koeficienty, což byl půl století nevyřešený problém. Daným tématům se věnuje mnoho skupin matematiků po celém světě, takže je jistá forma konkurence jedním z hnacích motorů rychlého rozvoje problematiky. Největší radost má P. Hasil z výsledků, jež se podaří dokázat pro velmi obecné rovnice (kupř. pololineární) a tyto obsahují zároveň vlastnosti těch nejjednodušších rovnic, které byly do té doby neznámé. Za třešničku na dortu pak považuje fakt, že jsou tyto výsledky používány dalšími výzkumníky ve světě a on si s nimi o nových využitích těchto výsledků může se zájmem popovídat online, osobně na konferencích, zahraničních stážích nebo jako s hosty naší fakulty.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.