V roli ředitele Ústavu chemie je snahou Petra Táborského vytvořit perspektivní tým, který bude evropsky konkurenceschopný a respektovaný

Důležitá je pro něj také otevřenost a těsné propojení kvalitní výuky a excelentní vědy. Více se o tomto chemikovi, který se věnuje luminiscenčním metodám, dočtete v medailonku.

20. 10. 2023 Zuzana Jayasundera Kevin Francis Roche

Foto: Irina Matusevič

doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

*4. 2. 1979 v Brně

Studoval na Přírodovědecké fakultě MU (1997−2002) specializaci Analytické chemie, Mgr. 2002, Ph.D. 2005, habilitace 2014). Působí na Ústavu chemie, v letech 2005−2007 jako výzkumný pracovník na Katedře analytické chemie naší fakulty. V letech 2007−2014 působil na Ústavu chemie jako odborný asistent, od roku 2014 je zde docentem. Absolvoval sérii studijních a vědeckých pobytů na University of Barcelona, Adam Mickiewicz University v Polsku nebo Max Planck Institute v německém Tuebingenu. Je garantem bakalářského studijního programu Chemie. V červenci 2023 se stal ředitelem Ústavu chemie. Jeho cílem je z Ústavu chemie vytvořit dynamický, perspektivní a stále se rozvíjející tým, který bude evropsky konkurenceschopný a respektovaný. Mezi základní prvky bude patřit spolupráce, informovanost, otevřenost a těsné propojení kvalitní výuky a excelentní vědy.

Výzkum v oblasti luminiscenčních metod

Ve své výzkumné skupině Laboratoř luminiscenčních metod se dlouhodobě věnuje výzkumným projektům s interdisciplinárním charakterem na pomezí analytické, lékařské, fyzikální chemie a biochemie. V současné době se skupina zaměřuje zejména na dvě hlavní témata interakce alkaloidů s biomolekulami a studium vlivů prostředí na fluorescenční emisi. Publikoval celou řadu odborných článků, mnohé z nich ve spolupráci se zahraničními pracovišti. Úzce spolupracuje na svých vědeckých tématech s Lékařskou fakultou MU a Národním centrem pro výzkum biomolekul naší fakulty. V časopise Chemical papers působí jako editor. Je dlouholetým členem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, kde spoluorganizoval celou řadu konferencí a letních škol.

V roce 2017 byl v rámci institucionální akreditace pověřen akreditovat bakalářský studijní program Chemie. Na základě každoročního jednání programové rady předmětových anket a podnětů studujících kontinuálně zlepšuje výukové prostředí. Kromě výuky na naší fakultě je také zapojen do výuky na Lékařské fakultě MU. V minulosti byl lektorem pro Descartes pedagogický institut, kde přibližoval vědu široké veřejnosti a také působil jako lektor chemie na anglické střední škole International School of Brno.

Vedl celou řadu bakalářských, magisterských a doktorských studentů, spolu se svými dvěma doktorskými studenty obdržel Cenu prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.