Semináře ke 100. narozeninám fyzika Martina Černohorského se zúčastnilo 101 gratulantů

Výjimečný seminář plný fyziky, vzpomínání a gratulací se uskutečnil při příležitosti letošních 100. narozenin emeritního profesora fyziky Přírodovědecké fakulty MU a emeritního rektora Slezské univerzity v Opavě Martina Černohorského. Seminář společně zorganizovaly pobočný spolek Brno Jednoty českých matematiků a fyziků a ústavy fyziky naší fakulty. Do auly na Kotlářské, kde se slavnostní setkání uskutečnilo, přijalo pozvání symbolicky 100 a jeden host.

19. 9. 2023 Leoš Verner Kevin Francis Roche

Foto: Anežka Winklerová

Mezi hosty, kteří přišli osobně pozdravit pana profesora, byl i předseda Senátu Parlamentu ČR, bývalý student prof. Černohorského a bývalý středoškolský učitel fyziky Miloš Vystrčil. Blahopřání připojil rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš či prorektor Slezské univerzity v Opavě Gabriel Török, zástupci Přírodovědecké fakulty MU a Jednoty českých matematiků a fyziků. Své roky studia, spolupráce i přátelství s inspirativním člověkem, fyzikem a pedagogem – Martinem Černohorským – přiblížili také fyzici Jiří Grygar a Jana Musilová, historik Tomáš Pavlíček a z Kalifornie se online připojil také Paul Burnett. Osobně pak panu profesorovi popřála i většina vzácných hostů.

Závěrečného slova semináře se ujal sám oslavenec Martin Černohorský. Ve své krátké řeči, kterou oslovil všechny přítomné, zavzpomínal na své dětství a dospívání, na to příjemné i to méně příjemné: „Jsem za tyto zkušenosti vděčen, v podstatě mě obohatily. Už jako děcko jsem přemýšlel, co a proč se děje.“ Léta mládí a následující desetiletí pak krátce shrnul: „To byl jeden proud života. Byly tam dny plné světla a přízně okolí, i dny, kdy to tak nebylo. Ale rozhodně si nemohu stěžovat.“ Jak dále poznamenal, těžko vybrat jednu jedinou věc, které by ve svých 100 letech přikládal zvlášť velkou váhu. „Takových věcí by byla jistě celá řada, jako má každý z nás jistě své vzpomínky na to, co prožil a co se usadilo tak, že se na to nedá zapomenout,“ dodal.

Profesor Martin Černohorský s Marií Fojtíkovou a Jiřím Grygarem. Foto: Leoš Verner

„Já bych vám rád všem popřál, každému jednotlivě a všem dohromady, aby se vám ve vašem osobním životě dobře dařilo a abyste byli úspěšní ve zvládání těch obtížných situací, které samozřejmě nutně musí někdy přicházet, a abyste v dobrém zdraví strávili svůj život až do jeho dlouhého konce, který rozhodně ještě není v dohledu. Nechť se Vám všem dobře daří. Vivat Academia, Vivant profesores,“ pozdravil na závěr, s humorem sobě vlastním, všechny přítomné profesor Černohorský.

Pedagogické a vědecké činnosti se profesor Černohorský věnoval tři čtvrtiny století. Kromě pedagogické práce se zasloužil také o zřízení a následný rozvoj Slezské univerzity v Opavě, kterou v letech 1992 až 1998 vedl jako první rektor. Zasloužil se také o založení České konference rektorů, platformy, která navázala na Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol, jejímž byl pan profesor kancléřem.

Profesor Černohorský se i později věnoval propagaci fyziky, v roce 2005 se angažoval v uspořádání symposia a odhalení pamětní desky na počest významného teoretického fyzika, brněnského rodáka Georga Placzeka, což následně – ve spolupráci s Nadací rodiny Placzekovy v Kalifornii – vyústilo i v otevření Stipendia Georga Placzeka pro mladé nadějné fyziky, maturanty středních škol ČR. Jeho jméno nese dokonce planetka (5268) Cernohorsky.

Díky finančnímu daru, který profesor věnoval Jednotě českých matematiků a fyziků, byla zřízena Cena Martina Černohorského za přínos fyzikálnímu vzdělávání. Kandidáti na cenu mohou být navrženi jinými osobami, nebo mohou svou nominaci podat sami za sebe, a to do 31. 12. 2023. 

Fotogalerie

Foto: Anežka Winklerová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.