Stejný úhel pohledu: Přírodovědecká fakulta MU kdysi a nyní – prostor před skleníky

V roce 1997 byl přebudován tak zvaný systém rostlin, umístěný na pravidelných záhonech uprostřed zahrady. Jde o ukázku systematického členění rostlin, které jsou na záhonech vysázeny podle čeledí. Čeledí je zde více než 85, taxonů přes 1500.

3. 5. 2021 Magdaléna Chytrá

Původně byl před starými skleníky představen systém na obdélníkových záhonech ohraničených betonovými obrubníky a vycházel z Tachtadžjanova fylogenetického systému rostlin. Ten je založen na porovnávání morfologických znaků rostlin, a u nás se používal asi do přelomu tisíciletí, resp. do doby nástupu molekulárních metod zkoumání příbuznosti druhů. Tyto metody odhalují skutečnou genetickou příbuznost druhů. Na dnešních záhonech již čeledi vycházejí ze systému, který vytvořila skupina APG (Angiosperm Phylogeny Group) a je publikován v již 14. verzi na webu APW (Angiosperm Phylogeny Webside). Na zkoumání se stále pracuje. 


Prostor před skleníky patřil od 20. let systému rostlin. Foto: Archív MU, nedatováno. 

V prostoru před skleníky jsou od roku 1997, kdy byly slavnostně otevřeny pro veřejnost, instalovány čtyři kamenné kompozice – fontány, od sochaře Jana Šimka. Celý soubor, vytvořený z různých typů hornin (vápence, břidlice, pískovce a žuly), nese název Prameny země. Původně zde byla ještě pátá část, před nejvyšším skleníkem, vytvořená ze dřeva, ale zub času zapracoval a dřevěné artefakty musely být odstraněny. Parter před skleníky vizuálně připomíná tvar skleníků, jako kdyby si jejich průčelí lehlo na zem. Jsou zde lavičky umístěné v obloucích lemovaných živým plotem z ptačího zobu. 


Prostor před skleníky zdobí od roku 1997 kamenná kompozice Prameny země. Foto: Libor Teplý, 2019. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.