Project information
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie, vývojové biologie a imunologie živočichů v roce 2019 (Podpora 2019)

Project Identification
MUNI/A/1380/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na co nejtěsnější propojení výuky a výzkumu. 1) V oblasti VÝUKY bude i v roce 2019 pokračovat zkvalitňování výuky reflektující nejmodernější trendy v jednotlivých specializacích (fyziologii, imunologii a vývojové biologii živočichů). Nedílnou součástí výchovy bude rutinní zvládnutí nejpokročilejších metodologií. Bude nově koncipován seminář pro Bc. a Mgr. studenty s důrazem na zvládnutí dovedností zaměřených na zlepšení jejich "sebeprezentace". 2) V oblasti VÝZKUMU bude pokračováno v rozvíjení dvou osvědčených směrů A) buněčné a molekulární fyziologie B) srovnávací imunologie (podrobněji viz část „Návrh projektu"). Jedná se o organické navázání na výsledky výzkumu z předchozích let. Dílčí cíle jsou však definovány zcela nově. Vědecká výchova bude probíhat v těsné součinnosti s předními domácími a zahraničními pracovišti a bude cíleně směřovat do oblasti prevence, diagnostiky a řešení nových terapeutických přístupů při zvládání nádorových, imunitních a dalších závažných onemocnění. Výsledkem bude další zkvalitnění připravenosti absolventů pro jejich uplatnění v praxi.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.