Informace o projektu
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie, vývojové biologie a imunologie živočichů v roce 2019 (Podpora 2019)

Kód projektu
MUNI/A/1380/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na co nejtěsnější propojení výuky a výzkumu. 1) V oblasti VÝUKY bude i v roce 2019 pokračovat zkvalitňování výuky reflektující nejmodernější trendy v jednotlivých specializacích (fyziologii, imunologii a vývojové biologii živočichů). Nedílnou součástí výchovy bude rutinní zvládnutí nejpokročilejších metodologií. Bude nově koncipován seminář pro Bc. a Mgr. studenty s důrazem na zvládnutí dovedností zaměřených na zlepšení jejich "sebeprezentace". 2) V oblasti VÝZKUMU bude pokračováno v rozvíjení dvou osvědčených směrů A) buněčné a molekulární fyziologie B) srovnávací imunologie (podrobněji viz část „Návrh projektu"). Jedná se o organické navázání na výsledky výzkumu z předchozích let. Dílčí cíle jsou však definovány zcela nově. Vědecká výchova bude probíhat v těsné součinnosti s předními domácími a zahraničními pracovišti a bude cíleně směřovat do oblasti prevence, diagnostiky a řešení nových terapeutických přístupů při zvládání nádorových, imunitních a dalších závažných onemocnění. Výsledkem bude další zkvalitnění připravenosti absolventů pro jejich uplatnění v praxi.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.