Pravidla pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců a nabídka školení v nové fakultní sekci Portálu

Přinášíme vám informace o nové směrnici Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců na Přírodovědecké fakultě MU, která nabyla účinnosti 1. 9. 2023. Zároveň bychom vás chtěli informovat o nové sekci Portálu pro zaměstnance, která srozumitelně a jednoduše informuje o nabídce vzdělávání a rozvoje na Přírodovědecké fakultě MU i napříč celou univerzitou.

8. 9. 2023 Eliška Sobotková Barbora Wahlová

Bez popisku
Bez popisku

V červnu 2023 byla vedením fakulty schválena dlouho připravovaná směrnice děkana, Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců na Přírodovědecké fakultě MU, která upravuje pravidla pro vzdělávání zaměstnanců: způsoby zjišťování vzdělávacích potřeb, typy školení, zodpovědnost za realizaci jednotlivých typů školení a jejich financování, dále také rámcovou nabídku pro jednotlivé skupiny pracovních pozic fakulty. Směrnice nabyla účinnosti se začínajícím podzimním semestrem, 1. 9. 2023.

V návaznosti na nová pravidla byla během letních měsíců díky spolupráci tří fakultních oddělení (HR Award, PersonálníOIKT SCI) vytvořena nová fakultní sekce Portálu pro zaměstnanceRozvoj a vzdělávání, která poskytuje souhrnné aktuální informace o možnostech vzdělávání a rozvoje jak na fakultě, tak napříč celou univerzitou, a je logicky rozdělena do čtyř oblastí:

  • První část, „Rozvoj a vzdělávání na PřF“, má informační charakter a odkazuje na dokumenty, které jsou na fakultě se vzděláváním úzce spojeny, a dále na odkazy na jednotlivá interní školení spadající pod trvalou nabídku PřF MUNI, např. Seznamování s předpisy, Právní přehled pro zaměstnance či Školení v oblasti ICT.
  • Druhá část, „Připravovaná školení“, informuje o aktuální nabídce školení, která zájemce přímo odkazuje na detaily a registraci na daný workshop, kurz, seminář apod.
  • V třetí části, „Další možnosti rozvoje a vzdělávání“, jsou umístěny dlaždice, které svým obsahem odkazují na jednotlivá pracoviště MU zprostředkovávající vzdělávací aktivity pro všechny zaměstnance univerzity. Od nabídky z RMU, přes CERPEK až k Centru jazykové spolupráce.
  • Ve čtvrté části, „Možnost odebírání newsletterů“, se lze zaregistrovat k odběru několika typů nabídek školení na fakultě a univerzitě. Doporučujeme!

V sekci Rozvoj a vzdělávání zaměstnanci také naleznou i užitečné odkazy na další služby a nabídky, které se objevují napříč MU, jako je Podpora a služby IT MUNI nebo Konzultace a poradenství.

Věříme, že nová sekce Rozvoj a vzdělávání na PřF se stane hojně navštěvovanou stránkou Portálu pro zaměstnance a že všem poskytne rychlý a aktuální přehled vzdělávací nabídky, která přispěje k jejich profesnímu i osobnímu rozvoji.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.