Přistupujeme ke studentům individuálně a s péčí

Vzdělávání

Přírodovědecká fakulta MU poskytuje studentům vzdělání ve všech přírodních vědách: biologii, chemii, zeměpisu, vědách o Zemi, fyzice a matematice.

Vysoký vědecký výkon fakulty je důkazem výborných profesních dovedností akademických pracovníků. Ti se soustředí na zapojení studentů do výzkumu a na osobní přístup ke studentům. Široká spolupráce s mezinárodními institucemi dává studentům možnost strávit část studia v zahraničí.

„Přístup pedagogů na Přírodovědecké fakultě je jednoduše skvělý. Vždy mi byli nápomocní a nezdráhali se s čímkoliv poradit. Navíc jsou to velmi příjemní lidé, kteří se se studenty baví jako se sobě rovnými.“

Jana Ilgová, absolventka oboru Parazitologie