Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 167 98
Pedagogičtí pracovníci: 68 29
Profesoři: 13 4
Docenti: 20 8
Odborní asistenti: 24 11
Lektoři: 6 4
Vědeckovýzkumní pracovníci: 5 2
Odborní a techničtí pracovníci: 90 58
Ostatní zaměstnanci: 13 12
Celkový počet externích pracovníků: 35 22
Celkový počet vyučujících: 87 38
zaměstnanců: 75 33
studentů: 5 2
externistů: 7 3
Celkový počet doktorských studentů: 131 81
z toho v kombinované formě: 10 5

platné ke dni 19. 11. 2019