Budova UKB, Kamenice 5, budova A13,

Ústav experimentální biologie

Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A13
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A25
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A36
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon: 549 49 8913
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 165 99
Pedagogičtí pracovníci: 66 28
Profesoři: 14 4
Docenti: 20 8
Odborní asistenti: 22 10
Lektoři: 6 4
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 2
Odborní a techničtí pracovníci: 88 60
Ostatní zaměstnanci: 13 12
Celkový počet externích pracovníků: 33 20
Celkový počet vyučujících: 89 44
zaměstnanců: 74 37
studentů: 4 2
externistů: 11 5
Celkový počet doktorských studentů: 123 78
z toho v kombinované formě: 9 6

platné ke dni 6. 4. 2020