Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 7
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Profesoři: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 11 7
Celkový počet externích pracovníků: 1 1
Celkový počet vyučujících: 1 0
zaměstnanců: 1 0

platné ke dni 13. 12. 2019