Vedoucí oddělení

Ing. Lucie Janíčková

vedoucí oddělení – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

kancelář: pav. 01/01007
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7440
e‑mail:
Agenda
 • Habilitační a jmenovací řízení
 • Vědecká rada
 • Hodnocení a zajišťování kvality studia
 • Akreditace

Zaměstnanci

Mgr. Anísa Kabarová

referentka pro výzkum a vývoj – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

kancelář: pav. 01/01006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6358
e‑mail:
Agenda
 • Doktorské programy Antropologie, Fyzika, Matematika a statistika, Geologie, Fyzická geografie, Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země, Sociální geografie a regionální rozvoj, Pokročilé materiály a nanovědy
 • Přijímací řízení
Iva Klímová

referentka pro výzkum a vývoj – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

kancelář: bud. B17/413
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7277
e‑mail:
Agenda
 • Doktorské programy Analytický geochemik, Bioanalytická chemie, Biochemie, Biomolekulární chemie a bioinformatika, Genomika a proteomika, Chemie
 • Stipendia
 • Karty ISIC
Ing. Simona Kainerová

referentka pro výzkum a vývoj – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

kancelář: bud. B17/413
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3713
e‑mail:
Agenda
 • Doktorské programy Anatomie a fyziologie rostlin, Ekologická a evoluční biologie, Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů, Mikrobiologie, Molekulární a buněčná biologie a genetika, Životní prostředí a zdraví, Vědy o živé přírodě
 • Propagace PhD
Bc. Klára Sylla

referentka pro zahraniční vztahy – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

kancelář: bud. B17/415
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3563
e‑mail:
Agenda
 • Informační servis zahraničním studentům
 • Zahraniční stážisté (ubytování a finanční zabezpečení, víza)
 • Ověřování předchozího vzdělání
 • Letní školy
 • Cotutelle
Mgr. Kristýna Bajgarová

referentka pro zahraniční vztahy – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

kancelář: pav. 01/01006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5051
e‑mail:
Agenda
 • Přijímací řízení do PhD programů pro zahraniční uchazeče
 • Zahraniční mobility studentů i zaměstnanců
 • Komunikace se zahraničními uchazeči
 • Správa admission@sci.muni.cz
 • Stipendia pro PhD studenty za účelem podpory mobility
 • Informační servis zahraničním studentům
 • Kontaktní osoba pro CZS
Mgr. Jana Procházková

referentka pro kvalitu a akademické záležitosti – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

kancelář: pav. 01/01006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5929
e‑mail:
Agenda
 • Habilitační a jmenovací řízení
 • Vědecká rada
 • Soutěže a ceny
Mgr. Linda Nosková

specialistka pro rozvoj a vzdělávání – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

kancelář: bud. B17/415
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7125
e‑mail:
Agenda
 • Vzdělávací aktivity zaměřené na PhD. a Postdoc
 • Karierní podpora early researchers
 • Mentoring
 • Organizátor Life Science Seminar Series

Proděkan pro doktorské studium

prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

proděkan pro doktorské studium Přírodovědecké fakulty

kancelář: bud. D29/421
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3194
e‑mail:
Agenda
 • doktorské studium (přijímací řízení, stipendia, průběh a ukončování studia)
 • akreditace a realizace doktorských studijních programů
 • oborové rady
 • mezinárodní spolupráce, kontakty a mobility

Proděkan pro výzkum, rozvoj a kvalitu

PhD Ombudsman

prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

profesor – Ústav chemie

kancelář: bud. C14/231
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4774
e‑mail:
Agenda
 • Nezávislá důvěrná pomoc studentům doktorského studia PřF MU s problémy a stížnostmi, které nebyly vyřešeny jinými univerzitními orgány
 • Poradenství a podpora v oblasti etiky a diskriminace pro studenty doktorského studia
 • Poradenství a podpora při řešení konfliktů pro studenty doktorského studia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.