Oddělení pro projektovou podporu

Národní projekty

GAČR - Grantová agentura ČR

GA ČR opětovně vyhlásila výzvy k podávání návrhů standardníchmezinárodních projektů, projektů EXPRO, JUNIOR STAR a v nové soutěži POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP v oblasti základního výzkumu.

Shrnutí důležitých termínů:

 • Termín podání žádosti Etické komisi pro výzkum MU: 10. března 2022, 18:00
 • GRIS – vložení části B (rozpis + zdůvodnění finančních položek): 25. března 2022
 • Termín pro zahájení elektronického schválení řešitelem+dodání čestného prohlášení k dofinancování: 1. dubna 2022
 • Termín pro zaslání GRISem vygenerovaného finálního PDF žádosti na gacr@sci.muni.cz pro odeslání datovou zprávou: 7. dubna 2022 do 9:00.

Přílohy:

Kontakty

Ekonomika projektů
ÚMS, ÚFE, ÚFKL, ÚTFA, ÚGV, GÚ
Ing. Lucie Bodová; bodova@sci.muni.cz tel.: 549 49 3517

ÚEB, RECETOX, ÚBCH, ÚA, ÚFZ
Ing. Magdalena Vozárová; vozarova@sci.;muni.cz; tel.: 549 49 5458

ÚCH, ÚBZ, NCBR
Ing. Jitka Kosinová; jitkak@sci.muni.cz; tel.: 549 49 3702

Odesílání žádostí, věcná kontrola
Ing. Martin Hovorka; hovorka@sci.muni.cz; tel.: 549 49 1412

Investice - konzultace
Ing. Štěpánka Vyskočilová; stepanka.vyskocilova@sci.muni.cz; tel: 549 49 8635

TAČR - Technologická agentura ČR

6. VS programu TREND, PP1 – Technologičtí lídři

Podpořeny budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace arobotizace a využití digitálních technologií.

Hlavním uchazečem může být pouze podnik.

Maximální intenzita podpory pro VO je pouze 90%, na celý projekt je max. 70%

Interní pokyny a termíny pro 6.VS:

 • Do návrhu v ISTA vložit uživatele vozarova@sci.muni.cz (i pokud bude MU dalším účastníkem)
 • Založení návrhu projektu v ISEP a zaslání rozpočtu se zdůvodněním ke kontrole: 8.6.2022
 • Vložení draftu návrhu z ISTA se schváleným rozpočtem a zahájení elektronického schvalování průvodky návrhu: 14.6.2022
 • Další důležité termíny:

Interní (fakultní) termíny MU

Předložení rozpočtu pro schválení

8. 6. 2022

Vložení návrhu projektu do ISEP a zahájení schvalování

14. 6. 2022

Konzultace výsledků s CTT (Mgr. Hana Půstová)

do 3. 6. 2022

Konzultace právních otázek (Mgr. Radim Kunc)

do 3. 6. 2022

Oficiální termíny TA ČR

Zahájení příjmu žádostí

28. 4. 2022 v 9:00

Termín podání návrhu projektu v ISTA

16. 6. 2022 do 16:30

Zveřejnění výsledků soutěže

prosinec 2022

Zahájení řešení projektu

leden-březen 2023

Délka trvání projektu

12-60 měsíců

Ukončení řešení projektu

nejpozději prosinec 2027

Informace k soutěži 6.VS

V dokumentovém serveru naleznete všechny podklady poskytovatele a také podklady RMU.

 

7. VS programu TREND, PP1 – Technologičtí lídři

Sedmá veřejná soutěž je opět v programu PP1 „Technologičtí lídři“, nicméně je zaměřená na rozvoj 5G a vyšších technologií a je financovaná z Národního plánu obnovy.

Hlavním uchazečem může být pouze podnik.

Maximální intenzita podpory pro VO je pouze 90%, na celý projekt je max. 70%

V důsledku financování soutěže z NPO není uznatelné DPH.

Interní pokyny a termíny pro 7.VS:

 • Do návrhu v ISTA vložit uživatele vozarova@sci.muni.cz (i pokud bude MU dalším účastníkem)
 • Založení návrhu projektu v ISEP a zaslání rozpočtu se zdůvodněním ke kontrole: 3.6.2022
 • Vložení draftu návrhu z ISTA se schváleným rozpočtem a zahájení elektronického schvalování průvodky návrhu: 9.6. 2022
 • Další důležité termíny:

Interní (fakultní) termíny MU

Předložení rozpočtu pro schválení

3. 6. 2022

Vložení návrhu projektu do ISEP a zahájení schvalování

9. 6. 2022

Konzultace výsledků s CTT (Mgr. Hana Půstová)

do 3. 6. 2022

Konzultace právních otázek (Mgr. Radim Kunc)

do 3. 6. 2022

Oficiální termíny TA ČR

Zahájení příjmu žádostí

28. 4. 2022 v 9:00

Termín podání návrhu projektu v ISTA

13. 6. 2022 do 16:30

Zveřejnění výsledků soutěže

prosinec 2022

Zahájení řešení projektu

leden-březen 2023

Délka trvání projektu

12-36 měsíců

Ukončení řešení projektu

nejpozději prosinec 2025

Vložit dokument Informace k soutěži 7.VS

V dokumentovém serveru naleznete všechny podklady poskytovatele a také podklady RMU.

 

4. VS programu Doprava 2020+

Interní pokyny a termíny:

 • Do návrhu v ISTA vložit uživatele vozarova@sci.muni.cz (i pokud bude MU dalším účastníkem, nejlépe oprávnění Zobrazení i úpravy)
 • Založení návrhu projektu v ISEP a zaslání rozpočtu se zdůvodněním ke kontrole: 25. 5. 2022
 • Vložení draftu návrhu z ISTA se schváleným rozpočtem a zahájení elektronického schvalování průvodky návrhu nejpozději: 30. 5. 2022
 • Další důležité termíny:

Zahájení příjmu žádostí

7. 4. 2022 v 9:00

Termín podání návrhu projektu v ISTA

1. 6. 2022 do 16:30

Konzultace výsledků s CTT (Mgr. Hana Půstová)

do 18. 5. 2022

Konzultace právních otázek (Mgr. Radim Kunc)

do 18. 5. 2022

Zveřejnění výsledků soutěže

do 30. 11. 2022

Zahájení řešení projektu

leden-únor 2023

Délka trvání projektu

12-48 měsíců

Ukončení řešení projektu

nejpozději prosinec 2023

Informace k soutěži

V dokumentovém serveru naleznete všechny podklady poskytovatele a také podklady RMU.

 

Výzva TAČR M-ERA.NET 3 Call 2022

Interní pokyny a termíny:

 • Založení návrhu projektu v ISEP a zaslání rozpočtu se zdůvodněním ke kontrole: 7. 6. 2022
 • Vložení draftu TAČR Application form a zahájení elektronického schvalování průvodky návrhu: 13. 6. 2022
 • Další důležité termíny:

Zahájení příjmu žádostí

15. 03. 2022

Termín podání zkrácených návrhů projektů + prokázání způsobilosti na TAČR

15. 06. 2022 do 12:00

Termín podání plné verze návrhu

17. 11. 2022 do 12:00

Konzultace výsledků s CTT (Mgr. Hana Půstová)

Doporučujeme konzultace co nejdříve!

Konzultace právních otázek (Mgr. Radim Kunc)

Doporučujeme konzultace co nejdříve!

Termín podání žádosti Etické komisi pro výzkum MU (Mgr. Blanka Jančeková, Ph.D.)

Případné žádosti prosím zasílejte co nejdříve!

Zveřejnění výsledků soutěže

Září/říjen 2022 zkrácené návrhy (únor 2023 finální rozhodnutí)

Zahájení řešení projektu českého partnera

nejdříve březen 2022

Délka trvání projektu

max. 36 měsíců

Informace k soutěži

TACR Application form

V dokumentovém serveru naleznete všechny podklady poskytovatele a také podklady RMU.

Kontakt

Ing. Magdalena Vozárová

tel.: 54949 5458, 774 668 662
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2

Ministerstvo vnitra
 1. VS programu OPSEC Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra vyhlásilo první veřejnou soutěž v programu OPSEC. Soutěž je vypsána pro všechny tři podprogramy a jejich cíle a zaměření (bod 1.4.1. ZD):

 • Rozvoj schopností vymáhání práva
 • Krizová připravenost bezpečnostních a záchranných sborů
 • Odolná společnost

Důležité termíny:

Interní termín kontroly na PřF

1. 6. 2022 (založení návrhu v ISEPu, zaslání rozpočtu ke kontrole)

Zahájení příjmu žádostí

14. 4. 2022

Termín podání návrhu projektu v ISTA

8. 6. 2022 do 16:00

Předložení žádosti o posouzení etiky výzkumu (Mgr. Blanka Jančeková, Ph.D.)

do 17. 5. 2022 do 18 hodin

Konzultace výsledků s CTT (Mgr. Hana Půstová)

nejpozději do 27. 5. 2022

Konzultace právních otázek (Mgr. Radim Kunc)

nejpozději do 27. 5. 2022

Zveřejnění výsledků soutěže

do 15.11.2022

Zahájení řešení projektu

Leden 2023

Délka trvání projektu

24 – 48 měsíců

Informace k soutěži

Další informace a dokumenty naleznete na dokumentovém serveru.

Zde naleznete veškeré informace k dané soutěži zveřejněné na stránkách Min. vnitra.

Kontakt

Ing. Magdalena Vozárová

tel.: 54949 5458
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2

Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo veřejnou soutěž v rámci Programu ZEMĚ s počátkem řešení projektů v roce 2022

Deadline: 5. května 2021

Program je rozdělen do dvou podprogramů:

 • Podprogram I – Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií (Intenzita podpory za projekt 85%, VO může mít za určitých podmínek až 100%, spolufinancování musí být z neveřejných zdrojů!)
 • Podprogram II – Podpora státní politiky v agrárním sektoru (Intenzita podpory za projekt 100%)

Více informací na stránkách MZE, připravují se podrobnější podklady, které budou dostupné na dokumentovém serveru MU a Odd. projektové podpory PřF

Kontakt

Ing. Magdalena Vozárová

tel.: 54949 5458
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2

Ministerstvo zdravotnictví ČR (AZV)

4. VS Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu

Interní pokyny:

Projekt se podává prostřednictvím systému ISVP. V návrhu projektu prosím o přidání do pověřených osob v roli Editor pro dvě osoby:

 1. Magdalena Vozárová
 2. Eva Žufanová (za personální oddělení)

Dále se prosím, ozvěte (vozarova@sci.muni.cz), pokud jste v systému noví a potřebujete založit uživatelský účet.

Žádosti o posouzení Etickou komisí pro výzkum (EKV) se podávají prostřednictvím informačního systému INET - aplikace ISEP - Editor návrhů projektů. Termín přijímání žádostí je stanoven do čtvrtka 2. 6. 2022 do 18:00! Více informací zde.

Prosím věnujte pozornost následujícím pokynům EKV:

 • Návrh projektu (podklady specifikované EKV) musí být předložen k posouzení Etické komisi pro výzkum MU (EKV), pokud je MU v roli UCHAZEČE.
 • Pokud je MU v roli SPOLUUCHAZEČE, pak návrh projektu předkládá k posouzení své etické komisi UCHAZEČ.
 • EKV posoudí návrh projektu, ve kterém je MU v roli SPOLUUCHAZEČE pouze v případě, že UCHAZEČ nemá vlastní etickou komisi.
 • Projekty MU LF posuzuje Etická komise LF, která si určuje svá vlastní pravidla a termíny.
 • Pokud je MU v roli UCHAZEČESPOLUUCHAZEČEM je zdravotnické zařízení, doporučujeme ověřit u etické komise zdravotnického zařízení, zda a kdy jí tento návrh projektu má být předložen. Jednotlivá zdravotnická zařízení mohou mít vlastní pravidla a termíny.

Pokyny EKV

Formulář Čestné prohlášení SÚKL
Na základě vyznačení varianty v Rozlišovací tabulce formuláře ČP pro PO ve vztahu k SÚKL vám zašlu dokument s danou variantou podepsanou panem rektorem.

Prokázání způsobilosti se provádí centrálně z RMU, věnujte pozornost také speciálním oprávněním a povinným přílohám dle povahy projektu (mimo EKV také GMO, používání pokusných zvířat, informovaný souhlas pacienta atd.). Prosím ověřte si, že vkládáte správný a aktuální formulář a že při přijetí návrhu k financování budeme schopni v případě ručně podepsaného dokumentu zaslat úředně ověřenou kopii na AZV!

Termíny

 • Termín pro zahájení kontroly rozpočtu je stanoven na 17. června 2022. Kontrola může probíhat buď v ISVP, případně lze zaslat tabulku. Po kontrole a odsouhlasení rozpočtu je potřeba vložit draft návrhu do dokumentů v ISEPu a zahájit elektronické schvalování průvodky a to nejpozději 24. června 2022.
 • Soutěžní lhůta začíná dnem 17. 5. 2022 a končí dnem 29.6. 2022 (do 12:00 hod.)
 • Doporučujeme odeslat návrhy do 28.6.2022 (problémy se spárováním v ISVP)

Zahájení řešení vybraných projektů: 1. května 2023
Ukončení řešení projektů: nejpozději do 31. 12. 2026
Předpokládaná délka trvání řešení projektů: 44 měsíců.

 • V případě plánování investičních nákladů je nutné konzultovat nejpozději do 10. 6. 2022! Limity pro DHM a DNM jsou 80 tis. Kč.

Režie

 • Pro zdůvodnění režijních nákladů lze použít následující text:
 • Na základě Pokynu MU č. 3/2017 „Pravidla pro stanovení podílu správní režie a systém uplatňování režijních nákladů do projektů“ patří do nákladových položek započitatelných v rámci společných provozních nákladů zejména tyto náklady: Spotřeba materiálu, Spotřeba energie– elektřina, pára, teplo, plyn, voda; Opravy a udržování, Cestovné, Ostatní služby, Mzdové náklady, Zákonná pojištění, Tvorba SF.
 • V návrhu projektu ………… žádáme pro rok 2023 o režijní náklady ve výši ………………..Kč odpovídající 20% z účelové podpory na neinvestiční náklady a výdaje.

Při vyplňování poměru typu výzkumu na Základní výzkum/ Průmyslový výzkum/ Experimentální vývoj je u Základního výzkumu doporučováno dodržovat max. 20%.

Další informace

 • Podrobnější a přehledné informace k soutěži naleznete v dokumentu Informace_AZV_2023.
 • Všechny podklady k soutěži naleznete rovněž v IS (návrh partnerské smlouvy, pokyny EKV, prokázání způsobilosti za MU odesílané centrálně…)
 • Prosím všechny zájemce, aby dali svůj záměr zúčastnit se soutěže co nejdříve vědět prostřednictvím založení návrhu projektu v ISEPu (finance při prvotním založení není potřeba vyplňovat).
Kontakt

Ing. Magdalena Vozárová
vozarova@sci.muni.cz
tel.: 54949 5458, 774 668 662
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2022 - 2023 (MOBILITY)

Návrh společného projektu základního výzkumu musí být současně předložen českým řešitelským týmem v ČR i rakouským řešitelským týmem v Rakousku. Na české straně je stanoven požadavek na minimální ukončené vzdělání řešitele a členů řešitelského týmu.

Lze žádat o prostředky na úhradu cestovních nákladů pro cesty výzkumných pracovníků do Rakouska a úhradu pobytových nákladů rakouského týmu v ČR. Max. výše podpory je 100 000 Kč/rok.

Návrhy projektů lze předkládat pouze datovou schránkou MUNI v termínu: 16.3. – 30.4.2021

Bližší informace a formuláře jsou zveřejněny zde:

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-9

Výzva s podtrženými pasážemi

Interní termín pro předložení návrhu rozpočtu ke kontrole je nejpozději do 23.4.2021

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Kosinová, jitkak@sci.muni.cz, tel: 549 49 3702 nebo 773 251 776

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2022 - 2023 (MOBILITY)

Návrh společného projektu základního výzkumu musí být současně předložen českým řešitelským týmem v ČR i francouzským řešitelským týmem ve Francii. Na české straně je stanoven požadavek na minimální ukončené vzdělání řešitele a členů řešitelského týmu.

Lze žádat o prostředky na úhradu nákladů na cestu českého týmu do Francie, pobytové náklady v zahraničí a nutné vedlejší výdaje. Max. výše podpory je 78 000 Kč/rok.

Návrhy projektů lze předkládat pouze datovou schránkou MUNI v termínu: 15.3. – 30.6.2021.

Bližší informace a formuláře jsou zveřejněny zde:

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-9

Výzva s podtrženými pasážemi

Interní termín pro předložení návrhu rozpočtu ke kontrole je nejpozději do 18.6.2021.

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Kosinová, jitkak@sci.muni.cz, tel: 549 49 3702 nebo 773 251 776

Kontakt

Ing. Jitka Kosinová

tel.: 54949 3702
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2

Ministerstvo Kultury ČR (NAKI)

1.VS Programu NAKI III

Harmonogram soutěže

 • Soutěžní lhůta: 15. března – 28. dubna v 14.00 hodin (doručení na MK!)
 • Vyhlášení výsledků: nejpozději 16. prosince 2022
 • Doba realizace projektu: 1. března 2023–31. prosince 2027
 • Délka řešení projektu: 58 měsíců


Interní pokyny a termíny

Přílohy, kde je vyžadován podpis rektora, je třeba doručit na RMU nejpozději do 22.4.2022! Pro podpis je potřeba mít schválenou průvodku v ISEP.

Podepisují se následující části návrhu:

 • Příloha č. 1 – Návrh projektu – u typu J a D se dodávají 2 podepsané výtisky návrhu v části A, u typu K je to x+1 (x=počet účastníků projektu).
 • Příloha č. 5 – ČP prokázání způsobilosti uchazeče
 • Příloha č. 7a – ČP pro VO

Termín pro zahájení kontroly rozpočtu je stanoven na 19.4.2022, v tomto termínu je potřeba předložit plánovaný rozpočet v excelovských tabulkách 1. VS NAKI III včetně zdůvodnění.

Nejpozději 21.4.2022 by mělo dojít ke spuštění schvalování návrhu v ISEP, v dokumentech by měla být rozpracovaná část návrhu + zkontrolované tabulky rozpočtu.

Podrobnější informace k soutěži naleznete v dokumentu Informační materiál RMU_NAKI III

Všechny podklady k soutěži jsou na stránkách MK zde.

Kontakt

Ing. Magdalena Vozárová

tel.: 54949 5458
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2​

Ostatní ministerstva

Nejsou zveřejněny žádné aktuální výzvy ani jiné informace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.