prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.

profesor – Oddělení fyziologie a imunologie živočichů


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
Obor řízení Fyziologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 28. 1. 2011
Datum ukončení řízení 1. 12. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Intracelulární signalizace jako cíl toxického působení aromatických polutantů
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. (Virologický ústav SAV Bratislava)
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 11. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Josef Dvořák, CSc. (MZLU Brno)
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (BFU AV ČR Brno)
prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (Jihočeská Univerzita České Budějovice)
doc. Mgr. Martin Modrianský,Ph.D. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 11. 2011
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyziologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 25. 4. 2016
Datum ukončení řízení 19. 6. 2017
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 9. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF UK v Praze)
doc. Ing. Albert Breier, DrSc. (SAV Bratislava)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 10. 2016
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 6. 12. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.