doc. Phuoc Tai Nguyen, PhD

docent – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/03022
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7325
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení dr. Phuoc Tai Nguyen, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 12. 2020
Datum ukončení řízení 1. 11. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Boundary value problems for nonlinear elliptic equations with a Hardy potential
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZČU v Plzni)
Prof. Louis Dupaigne (Claude Bernard University Lyon 1, Francie)
Prof. Yehuda Pinchover (Technion - Israel Institute of Technology, Izrael)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 9. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave)
Členové prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. (Matematický ústav AV ČR)
Prof. Philippe Souplet (Sorbonne Paris North University, Francie)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 9. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.