doc. RNDr. Milan Číž, Ph.D.

docent – Oddělení fyziologie a imunologie živočichů


kancelář: bud. D36/109
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8585
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Milan Číž, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyziologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 9. 2019
Datum ukončení řízení 1. 1. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Modulation of professional phagocyte activity
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Peter Fedoročko, Ph.D. (Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ)
RNDr. Magdaléna Májeková, Ph.D. (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie-BIP Slovenská akadémia vied)
Assoc. Prof. Jari Nuutila (Department of Biochemistry University of Turku)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 10. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (PřF JčU České Budějovice)
doc. MUDr. Michal Hofer, CSc. (BFÚ AV ČR Brno)
doc. RNDr. Petr Mlejnek, CSc. (UP Olomouc)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.