doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

docent – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 03/01007a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5812
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 12. 2003
Datum ukončení řízení 1. 11. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Otázky příkrovové tektoniky pražského synklinoria (barrandien, bohemikum)
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Radomír Grygar, CSc. (HGF VŠB-TU Ostrava-Poruba)
doc. RNDr. František Marko, CSc. (UKo Bratislava, Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc. (Geologický ústav AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 10. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. (UP - Přírodovědecká fakulta)
Dr. Pavel Hanžl, CSc. (ČGS Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 10. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.