doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

docent – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 03/01007a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5812
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Ústav geologických věd
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
 • Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • Garant bakalářského studia programu Geologie
 • Garant navazujícího magisterského studia programu Geologie
 • Pedagogický zástupce pro doktorské studium programu Geologické vědy
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1980 maturita, SPŠ Příbram, obor Geologický průzkum a důlní měřictví
 • 1985 ekvivalent Mgr., PřF UK Praha, obor Geochemie, základní a ložisková geologie
 • 1985 RNDr., PřF UK Praha, obor Geochemie, základní a ložisková geologie
 • 1996 Dr. (ekvivalent Ph.D.), PřF UK Praha, obor Geologické vědy
 • 2004 Habilitace (docent), PřF MU Brno, obor Geologické vědy se zaměřením
Přehled zaměstnání
 • 1985-1987 PřF MU Brno, asistent
 • 1987-2004 PřF MU Brno, odborný asistent
 • 2004-dnes PřF MU Brno, docent
Pedagogická činnost
 • Strukturní geologie a geotektonika
 • Metody geologického výzkumu
 • Kurz geologického mapování
 • Tektonická analýza
 • Terénní cvičení z tektoniky
 • Analýza dat orientace v geologii
 • Desková tektonika kvantitativně
 • Vybrané problémy tektoniky Českého masivu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Regionální tektonika: západomoravské krystalinikum (od 1983), brněnský masiv (od 1990), moravskoslezské paleozoikum (od 1992), barrandien (od 1997)
 • Numerické metody v tektonice: zpracování směrových dat (od 1988), paleonapjatostní analýza (od 1997)
 • Mechanika gravitačních procesů: periglaciální procesy (od 1981), studium sesuvů (od 1994)
Akademické stáže
 • Oviedo
Univerzitní aktivity
 • Člen knihovní rady PřF
Mimouniversitní aktivity
 • Přírodovědné studie MP - redaktor odborného časopisu (od 1998)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Česká tektonická skupina
 • Česká geologická společnost
Vybrané publikace
 • BERČÁKOVÁ, Andrea, Rostislav MELICHAR a Kamil SOUČEK. Mechanical Properties and Failure Patterns of Migmatized Gneiss with Metamorphic Foliation Under UCS Test. Rock Mechanics and Rock Engineering. Wien: Springer Wien, 2020, roč. 53, č. 4, s. 2007-2013. ISSN 0723-2632. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00603-019-02012-2. URL info
 • ČERNÝ, Jan, Rostislav MELICHAR, Dalibor VŠIANSKÝ a Jan DRAHOKOUPIL. Magnetic Anisotropy of Rocks: A New Classification of Inverse Magnetic Fabrics to Help Geological Interpretations. Journal of Geophysical Research: Solid Earth. Washington, D.C.: American Geophysical Union, 2020, roč. 125, č. 11, s. 1-13. ISSN 2169-9313. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1029/2020JB020426. Odkaz na plný text článku info
 • CHOUDHURI, Mainak, Michal NĚMČOK, Rostislav MELICHAR a Neeraj SINHA. Propagation of hotspot volcanism driven flexure in oceanic crust – 85°E Ridge case study. Marine and Petroleum Geology. Oxford: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 82, April, s. 134-153. ISSN 0264-8172. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2017.01.021. URL info
 • BAROŇ, Ivo, Markéta KERNSTOCKOVÁ a Rostislav MELICHAR. Stress field reconstruction in an active mudslide. In 3rd Conference on Slope Tectonics - Inherited Structures, Morphology Of Deformation And Catastrophic Failure. 289. vyd. Amsterdam: Elsevier Science, 2017, s. 170-178. ISSN 0169-555X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.04.020. info
 • KOCIÁNOVÁ, Lenka a Rostislav MELICHAR. OATools: An ArcMap add-in for the orientation analysis of geological structures. Computers & Geosciences. 2016, roč. 87, February, s. 67-75. ISSN 0098-3004. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2015.12.005. info
 • RADAIDEH, Omar Mohammad Ahmad, Bernhard GRASSEMANN, Rostislav MELICHAR a Jon MOSAR. Detection and analysis of morphotectonic features utilizing satellite remote sensing and GIS: an example in SW Jordan. Geomorphology. Netherlands: Elsevier, 2016, roč. 275, December, s. 58-79. ISSN 0169-555X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.09.033. URL info
 • RADAIDEH, Omar Mohammad a Rostislav MELICHAR. Tectonic Paleostress fields in the southwestern part of Jordan: New insights from the fault-slip data in the southeastern flank of the Dead Sea Fault Zone. Tectonics. AGU Publications, 2015, roč. 34, č. 9, s. 1863-1891. ISSN 0278-7407. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/2015TC003919. Abstrakt volný Full-text placený info
 • MELICHAR, Rostislav, Jan ČERNÝ, Martin KNÍŽEK, Libuše PLCHOVÁ, Tomáš KUMPAN, Ľuboš SOKOL a Soňa HOLEČKOVÁ. Historií naší planety. Průvodce geoparkem PřF MU v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 108 s. ISBN 978-80-210-8014-0. info
 • PTÁČEK, Jiří, Rostislav MELICHAR, Antonín HÁJEK, Petr KONÍČEK, Kamil SOUČEK, Lubomír STAŠ, Petr KŘÍŽ a Josef LAZÁREK. Structural analysis within the Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Prague: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2013, roč. 10, č. 2, s. 237-246. ISSN 1214-9705. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13168/AGG.2013.0024. URL info
 • BAROŇ, Ivo, Markéta KERNSTOCKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, David BURIÁNEK, Petr HRADECKÝ, Pavel HAVLÍČEK a Rostislav MELICHAR. Palaeostress analysis of a giant Holocene rockslide near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America). In Slope Tectonics. 1. vyd. London: Geological Society, London, 2011, s. 133-145. Special Publications 351. ISBN 978-1-86239-324-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1144/SP351.7. URL info
 • BURIÁNEK, David, Kryštof VERNER, Lukáš VONDROVIC a Rostislav MELICHAR. Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika. Praha: Česká geologická společnost, 2011, 28 s. Exkurze České geologické společnosti 27. ISBN 978-80-904208-9-2. info
 • MAZUR, Stanislaw, Alfred KRÖNER, Jacek SZCZEPAŃSKI, Krzysztof TURNIAK, Pavel HANŽL, Rostislav MELICHAR, Nokolay RODIONOV, Ilya PADERIN a Sergey SERGEEV. Single zircon U-Pb ages and geochemistry of granitoid gneisses from SW Poland: evidence for an Avalonian affinity of the Brunian microcontinent. Geological Magazine. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, roč. 147, č. 4, s. 508-526. ISSN 0016-7568. Rozšířený abstrakt článku Rozšířený abstrakt článku a plný text info
 • KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Jiří JANEČKA. Stratigraphic separation diagrams as a tool for determining fault geometry in a folded and thrusted region: an example from the Barrandian region, Czech Republic. Geological Journal. John Wiley & Sons, 2010, roč. 45, 5-6, s. 536-543. ISSN 0072-1050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/gj.1206. Plný text info
 • HALAVÍNOVÁ, Michaela, Rostislav MELICHAR a Marek SLOBODNÍK. Hydrothermal veins linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction. Geological Quarterly. Warszawa: Polish Geological Institute, 2009, roč. 52, č. 4, s. 309-628. ISSN 1641-7291. URL info
 • MELICHAR, Rostislav. Orlovská zastavení. Příbram: Muzeum Prostějovska v Prostějově, 2009, 120 s. mimo edice. ISBN 978-80-86276-31-1. info
 • MELICHAR, Rostislav. Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 24-111 Sněžné. 2009. info
 • MELICHAR, Rostislav. Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 24-111 Sněžné. Praha: Česká geologická služba, 2009, 58 s. Vysvětlivky k základním geologickým mapám. ISBN 978-80-7075-720-8. info
 • ČERNÝ, Jan, Rostislav MELICHAR a Jakub BOHÁTKA. Jihovýchodní křídlo pražské synformy: vrstevní nasunutí na dotek. In Spoločný kogres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2009, s. 40-41. ISBN 978-80-89343-24-9. info
 • KALVODA, JIŘÍ, Ondřej BÁBEK, Oldřich FATKA, Jaromír LEICHMANN, Rostislav MELICHAR, Slavomír NEHYBA a Petr ŠPAČEK. Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review. International Journal of Earth Sciences. 2008, roč. 97, č. 3, s. 497-517. ISSN 1437-3254. URL info
 • KNÍŽEK, Martin, Rostislav MELICHAR a Jiří JANEČKA. The Stratigraphic Separation Diagram - An Amazing Tool for Fault Analysis. In International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics YORSGET-08. 2008. info
 • ČERNÝ, Jan, Rostislav MELICHAR, Martin KNÍŽEK a Jiří JANEČKA. Touching the Detachment (Ockov Fault, Barrandian, Czech Republic). In International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics YORSGET-08. 2008. info
 • MELICHAR, Rostislav a Markéta KERNSTOCKOVÁ. 9D Space - The Best Way to Understand Paleostress Analysis. In Programme & Extended apbstracts. International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics, YORSGET-08, 1–3 July. 2008, Oviedo, Spain. 2008. info
 • KERNSTOCKOVÁ, Markéta a Rostislav MELICHAR. Numerical Paleostress Analysis - The Limits of Automation. In Programme & Extended apbstracts. International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics, YORSGET-08, 1–3 July. 2008, Oviedo, Spain. 2008. info
 • HLADIL, Jindřich, Ladislav STRNAD, Milan ŠÁLEK, Vlasta JANKOVSKÁ, Pavel ŠIMANDL, Jaroslav SCHWARTZ, Jiří SMOLÍK, Lenka LISÁ, Leona KOPTÍKOVÁ, Jan ROHOVEC, Vlasta BÖHMOVÁ, Anna LANGROVÁ, Milena KOCIÁNOVÁ, Rostislav MELICHAR a Jiří ADAMOVIČ. An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source. Bulletin of Geoscience. Praha: Czech Geological Survey, 2008, roč. 83, č. 2, s. 175-206. ISSN 1214-1119. URL info
 • KERNSTOCKOVÁ, Markéta a Rostislav MELICHAR. Limits of Numerical Paleostress Analysis. In CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. 2007. ISBN 978-80-7075-695-9. info
 • REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu. In Moravskoslezské paleozoikum, sborník abstraktů, Olomouc 2007. 2007. info
 • ZAVŘELOVÁ, Alice, Rostislav MELICHAR, Igor SOEJONO, Kryštof VERNER a Lucie TAJČMANOVÁ. Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika. Breiter, K. ed. In Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 3 sjezd České geologické společnosti. Volary 19.-22. září 2007. Praha: Česká geologická společnost, 2007, 115 s. ISBN 978-80-87139-11-0. info
 • ZAVŘELOVÁ, Alice, Rostislav MELICHAR a David BURIÁNEK. Metagranites from the Svratka Crystalline Complex. In CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. 1. vyd. Praha: Czech Geological Survey, 2007, s. 101-102. ISBN 978-80-7075-695-9. info
 • REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu. In Sborník 3. sjezdu ˇčeské geologické společnosti, 19.-22.9.2007, Volary. 2007. ISBN 978-80-87139-11-0. info
 • KNÍŽEK, Martin a Rostislav MELICHAR. Mystérium pražského zlomu (barrandien). In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce - 3. sjezd České geologické společnosti Volary 2007. 2007. ISBN 978-80-87139-11-0. info
 • HERBER, Vladimír, Zdeněk POSPÍŠIL, Ivan HOLOUBEK, Tomáš TYC, Jiřina RELICHOVÁ, Petr ZBOŘIL, Petr KUGLÍK, Kateřina KEPRTOVÁ, Rostislav MELICHAR a Jiří REZ. Věda a příroda. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 64 s. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4492-0. info
 • HERBER, Vladimír, Zdeněk POSPÍŠIL, Ivan HOLOUBEK, Tomáš TYC, Jiřina RELICHOVÁ, Petr ZBOŘIL, Petr KUGLÍK, Kateřina KEPRTOVÁ, Rostislav MELICHAR a Jiří REZ. Přírodní hrozby a rizika v krajině. In Věda a příroda. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 7-12. ISBN 978-80-210-4492-0. info
 • KERNSTOCKOVÁ, Markéta a Rostislav MELICHAR. Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007. 2007. ISBN 978-80-87139-11-0. info
 • BÁBEK, Ondřej, Čestmír TOMEK, Rostislav MELICHAR, Jiří KALVODA a Jiří OTAVA. Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen. 2006, roč. 239, č. 1, s. 37-75, 38 s. ISSN 0077-7749. URL info
 • REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. The Black Box of Stress Analysis Based on Calcite Twinning. 2006. URL info
 • KALVODA, Jiří, Ondřej BÁBEK, Jaromír LEICHMANN, Rostislav MELICHAR a Petr ŠPAČEK. Tectonostratigraphic development of the Devonian and Carboniferous in the Brunovistulian terrane, Czech Republic. Aretz, M., Herbig, H.-G. (Eds.). In Carboniferous Conference Cologne. From Platform to Basin, Sept. 4-10 2006. Kölner Forum für Geologie und Paläontologie, 15. Köln: Institut für Geologie und Mineralogie der Universität zu Köln, 2006, s. 53-54. ISBN 3-934027-18-0. info
 • ZAVŘELOVÁ, Alice, Rostislav MELICHAR, Igor SOEJONO, Kryštof VERNER a Lucie TAJČMANOVÁ. Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif): Evidence for wrench-dominated transpression along the NE margin of the Variscan orogene root. 2006. URL info
 • POUL, Ivan a Rostislav MELICHAR. A ramp-and-flat geometry of thrust faults in the Pavlov Hills, Western Carpathians, Czech Republic. 2006. URL info
 • MELICHAR, Rostislav a Jindřich HLADIL. Úvaha nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria. Zpravodaj České geologické společnosti. Praha: Česká geologická společnost, 2006, roč. 2, leden, s. 18-20. ISSN 1801-3163. URL info
 • CHADIMA, Martin, František HROUDA a Rostislav MELICHAR. Magnetic fabric study of the SE Rhenohercynian Zone (Bohemian Massif): Implications for dynamics of the Paleozoic accretionary wedge. Tectonophysics. Amsterdam: Elsevier, 2006, roč. 418, 1-2, s. 93-109, 13 s. ISSN 0040-1951. info
 • POUL, Ivan a Rostislav MELICHAR. Flat-ramp-flat thrust geometry in the Outer Western Carpathians (Palava Hills, Czech Republic). Volumina Jurassica. Warsawa: Institute of Geology Warsaw University, 2006, roč. 4, -, s. 62-63. ISSN 1731-3708. URL info
 • POUL, Ivan, Jiří JANEČKA a Rostislav MELICHAR. Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 13, -, s. 52-53. ISSN 1212-6209. info
 • BURIÁNEK, David, Pavel HANŽL, Rostislav MELICHAR a Alice ZAVŘELOVÁ. Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 13, -, s. 84-88. ISSN 1212-6209. info
 • KERNSTOCKOVÁ, Markéta a Rostislav MELICHAR. Do You Separate Sets of Reactivated Faults Manually? 2006. info
 • ZAVŘELOVÁ, Alice, Rostislav MELICHAR a Kryštof VERNER. Strukturní vývoj metagranitů svrateckého krystalinika. In Moravskoslezské paleozoikum 2006. 2006. info
 • REZ, Jiří, Rostislav MELICHAR, Peter POELT, Stefan MITSCHE a Jiří KALVODA. Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2005, roč. 19, -,, s. 100-101. ISSN 1210-9606. info
 • JANEČKA, Jiří, Rostislav MELICHAR a Petr FERBAR. The Tachlovice Fault - a well-documented thrust in the Barrandian. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2005, Vol. 19, č. 1, s. 53-54. ISSN 1210-9606. info
 • REZ, Jiří, Rostislav MELICHAR, Peter POELT a Stefan MITSCHE. Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 12, -,, s. 111-114. ISSN 1212-6209. info
 • KERNSTOCKOVÁ, Markéta a Rostislav MELICHAR. Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů. Breiter, K. ed. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. Praha: Česká geologická společnost, 2005, s. 58. ISBN 8070756535. URL info
 • KERNSTOCKOVÁ, Markéta a Rostislav MELICHAR. Do you separate sets of reactivated faults manually? Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2005, roč. 19, -,, s. 66. ISSN 1210-9606. URL info
 • JANEČKA, Jiří a Rostislav MELICHAR. Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v barrandienu. Breiter K. ed. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti Slavonice 19.22. října 2005. Praha: Česká geologická společnost, 2005, s. 55. ISBN 80-7075-653-5. URL info
 • MELICHAR, Rostislav. Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria. Breiter, K. ed. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. Praha: Česká geologiecká společnost, 2005, s. 69-71. ISBN 80-7075-653-5. URL info
 • POUL, Ivan a Rostislav MELICHAR. Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty). Breiter, K. ed. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. Praha: Česká geologická společnost, 2005, s. 83. ISBN 80-7075-653-5. URL info
 • DVOŘÁK, Vojtěch, Jiří KALVODA a Rostislav MELICHAR. Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilezian Paleozoic Zone). Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2005, roč. 19, -, s. 33-34. ISSN 1210-9606. info
 • POUL, Ivan a Rostislav MELICHAR. The new structural model of the Pavlov Hills (Western Carpathians, Czech Republic). Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2005, roč. 19, -, s. 96. ISSN 1210-9606. info
 • ZAVŘELOVÁ, Alice a Rostislav MELICHAR. Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika. Breiter, K. ed. In Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. Praha: Česká geologická společnost, 2005, s. 108. ISBN 80-7075-653-5. info
 • BURIÁNEK, David, Stanislav HOUZAR, Jaromír LEICHMANN a Rostislav MELICHAR. Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005. Breiter, K. ed. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. Praha: Česká geologická společnost, 2005, s. 137-155. ISBN 80-7075-653-5. info
 • POUL, Ivan a Rostislav MELICHAR. Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty). Filip J., Cempírek J., Burger D. eds. In Studentská geologická konference 2005 - sborník abstraktů. Brno: Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, 2005, s. 38-40. info
 • DVOŘÁK, Vojtěch, Jiří KALVODA a Rostislav MELICHAR. Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 12, -, s. 52-54. ISSN 1212-6209. info
 • ŠPAČEK, Petr, Rostislav MELICHAR, Stanislav ULRICH, Matěj MACHEK a Lukáš PADJEN. Pore space geometry of the rock under investigation by ultrasonic pulse transmission. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2004, roč. 17, June,, s. 84-85. ISSN 1210-9606. info
 • MELICHAR, Rostislav. Tectonics of the Prague Synform: a hundred years of scientific discussion. Krystalinikum. Brno-Stuttgart: Moravské zemské muzeum, 2004, roč. 30, -, s. 167-187. ISSN 0454-5524. info
 • BAROŇ, Ivo, Václav CILEK, Oldřich KREJČÍ, Rostislav MELICHAR a František HUBATKA. Structure and dynamics of deep-seated slope failures in the Magura Flysch Nappe, outer Western Carpathians (Czech Republic). Natural Hazards and Earth System Sciences. Göttingen: Copernicus GmbH, 2004, roč. 4, č. 4, s. 549-1110. ISSN 1561-8633. URL info
 • HLADIL, Jindřich, František PATOČKA, Václav KACHLÍK, Rostislav MELICHAR a Martin HUBAČÍK. Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic terranes (NE Bohemia, Czech Republic). Geologica Carpathica. Bratislava: Slovak Academic Press Ltd.,, 2003, roč. 54, č. 5, s. 281-297. ISSN 1335-0552. info
 • JANEČKA, Jiří a Rostislav MELICHAR. Confirmed transtensional slip in area of the Svratka Anticline. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2003, roč. 16, April, s. 29-30. ISSN 1210-9606. info
 • ŠPAČEK, Petr, Rostislav MELICHAR, Jiří KALVODA a Eva FRANCŮ. Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika. Geologicé výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. Brno: Masaryk University, 2001, roč. 8, č. 1, s. 55-60. ISSN 1212-6209. info
 • ŠPAČEK, Petr, Jiří KALVODA, Eva FRANCŮ a Rostislav MELICHAR. Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: Brunovistulian sedimentary cover (the Variscan orogeny of the Southeastern Bohemian Massif). Geologica Carpathica. Bratislava: Slovak Academic Press Ltd.,, 2001, roč. 52, č. 5, s. 263-274. ISSN 1335-0552. info
 • MELICHAR, Rostislav. Kdy našli ss. Konstantin-Cyril a Metoděj ostatky s. Klimenta? - Pokus o odpověď z pohledu přírodovědce. In Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Prostějov: Muzeum Prostějovska, Prostějov, 2001, s. 31-43. ISBN 80-86276-07-4. info
 • ŠPAČEK, Petr, Jiří KALVODA a Rostislav MELICHAR. Calcite mylonites of SW Brunovistulicum. Geolines. Praha: GÚ AV ČR, 2000, roč. 10, -, s. 68-69. ISSN 1210-9606. info
 • ŠPAČEK, Petr, Jiří KALVODA a Rostislav MELICHAR. Deformation o inhomogeneous calcite aggregates: an example from Variscan limestones of Moravia. Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagbuchhanlung, 1999, Vol. 11, No. 1, s. 217. ISSN 0935-123X. info
 • MELICHAR, Rostislav a Jindřich HLADIL. Restored and new evidence for early Variscan nappe structures in central Bohemia. Terra Nostra. Köln: A. Wegener Stiftung, 1999, roč. 99, č. 1, s. 147-148. ISSN 0946-8978. info
 • HLADIL, Jindřich a Rostislav MELICHAR. Two explanation of curvature in Variscan orogen of Moravia: Terrane segmentation with clockwise rotation vs. strong effect of the Moravian shear zone. Terra Nostra. Köln: A. Wegener Stiftung, 1999, roč. 99, č. 1, s. 106-107. ISSN 0964-8978. info
 • HLADIL, Jindřich, Rostislav MELICHAR, Jiří OTAVA, Arnošt GALLE, Miroslav KRS, Otakar MAN, Petr PRUNER, Petr ČEJCHAN a Petr OREL. The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehensoin of the Original Context. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt. Wien: Geologischen Bundesanstalt, 1999, roč. 54, -, s. 27-47. ISSN 0016-7800. info
 • HANŽL, P., J. MAZUR, R. MELICHAR, K. BURIÁNKOVÁ a J. LEICHMANN. Geochemistry of the Doboszowice orthogneiss and its correlation with rocks of the Silesicum and Moravicum. Polsk. Towarz. Min., Prac. Spec. Warszawa: War., 1998, roč. 11, č. 1, s. 100-103. info
 • SLOBODNÍK, Marek, Philippe MUCHEZ, Manuel SINTUBIN a Rostislav MELICHAR. Geometrical analysis of synkinematic calcite veins in the Variscan front complex: examples from the Statte-Flémalle anticline (Belgium). Aardk. Mededel. Leuven (Belgium): K.U.Leuven, 1997, roč. 8, -, s. 169-172. ISSN 0250-7803. info
 • HANŽL, P. a R. MELICHAR. The Brno Massif: a Section through the Active Continental Margin or Composed Terrane? Krystalinikum. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997, roč. 23, -, s. 33-58. ISSN 0454-5524. info
 • NĚMČOK, Michal, Rostislav MELICHAR, František MARKO, Ján MADARÁS a Štefan HODÁŇ. Základy štruktúrnej geológie. 1. vydání. Bratislava: Mineralia Slovaca, 1995, 170 s. ISBN 80-967018-3-5. info
 • MELICHAR, Rostislav. Metody strukturní geologie : orientační analýza. 1. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1991, 180 s. ISBN 80-210-0319-7. info

13. 12. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.