doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.

ředitel ústavu – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02018a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6612
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 30. 3. 2023
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 9. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha; Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita)
prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha)
prof. RNDr. Mihály Pituk, DSc. (Department of Mathematics, University of Pannonia, Maďarsko)
Prof. Gerald Teschl (University of Vienna, Rakousko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 10. 2023
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 23. 1. 2024

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 2. 2016
Datum ukončení řízení 1. 1. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Podmíněná oscilace pololineárních rovnic
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. (PřF Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. RNDr. Jozef Džurina, CSc. (Technická univerzita v Košicích)
doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D. (ZĆU v Plzni)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 10. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (FSI VUT v Brně)
prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc. (PřF UP Olomouc)
doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 11. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.